Strona główna Kwerenda 1626-1650

Kwerenda 1626-1650

przez R.Strus

1626-1630

1627   89/I/06 k. 16v-17 – Strusz invadis tricatis

1627   89/I/06  k. 37-37v – Strusowi dillatio, Szymon Strus

1627   89/I/06 k. 100v-101 – Uziębłówna (Katarzyna) et Strus (Bartłomiej i Benedykt) tricato

1627   89/I/06 k.147 – Strus (Adam, Maciej) et Podniesienski liberii

1627 Szl. Adam syn +Macieja Strus ze Strusów dziedzic darował szl. Marcjanowi syn +Andrzeja Strusowi 1 zagon siedliska w Strusach od drogi idącej przez wieś do płota szl. Macieja Banasika Strusa przy miedzy innego Macieja Strusa, przyznał intromisję itd. (formułki). 1.88.0.1.13.080v

1627 Szl. Jan syn +Bartłomieja Przygodzki uwolnił szl. Adama syn +Macieja Strusa z konieczności przysięgania i sprawy sądowej wytoczonej mu z powodu pewnych rzeczy i krzywd. 1.88.0.1.13.162v

1627 Przeniesienie zapisu z ksiąg grodzkich liwskich do ziemskich drohickich przez szl. Pawła Stańskiego; data oryginalnej zapiski: 1625, poniedziałek po niedzieli przewodniej; szl. Jan syn +Piotra Strus ze Strusów darował szl. Krystynie córce swojej, ż.onie szl. Pawła Stańskiego trzecią część swoich dóbr dziedzicznych nieruchomych w Strusach, tj. tę, która jej się należała prawem naturalnym między dwoma pozostałymi siostrami; przyznał intromisję itd.; dalej zeznanie o przeprowadzeniu instromisji. 1.88.0.1.13.489  1.88.0.1.13.489v

1627 Szl. Andrzej syn +Melchiora Strus pokwitował szl. Adama syna zm. Macieja Strsa z sumy 70 kop pol. sobie przez tegoż zapisanej sposobem zastawi na Strusach. 1.88.0.1.13.570v 1.88.0.1.13.570v

1627 Szl. Adam syn zm. Macieja Strus w Strusach dziedzic wraz ze szl. Maryną Przygodzką żoną swą zastawił szl. Andrzejowi syn zm. Melchiora Strusowi całą część swoją dziedziczną zwaną Zychowską z wyjątkiem siedlisk na sumę 80 kop groszy pol. do święta Bożego Narodzenia blisko przyszłego i tak od świąt do świąt aż do odkupienia; przyznał intromisję itd. (formułki) 1.88.0.1.13.570v  1.88.0.1.13.571

1627 Szl. Krzysztof syn + Jana Strus ze Strus dziedzic pokwitował szl. Jana i Stanisława Strusów, synów +Piotra z sumy 20 kop pol. długu sobie przyznanego przez tychże sposobem zastawu na dobrach Strusy. 1.88.0.1.13.737

1627 1.88.0.1.13.737v

1627 1.88.0.1.13.920v

1627 1.88.0.1.13.921

1630 1.89.0.2.25.315v Moniaczkowska

1630 1.89.0.2.25.316 Moniaczkowska

1631-1635

1631    Szl. Urszula córka +Piotra Uziębły, wdowa po +Stanisławie [Strusie] oraz Wojciech Strus, matka z synem, darowali szl. Wawrzyńcowi s. +Stanisława Uzięble [grunty] w dobrach Uziębły, tj. w pierwszym polu 5 zagonów od drogi Paprockiej do granicy Dybowskiej [przy miedzy?] Marcjana Uziębło oraz przyznali intromisję. 1.88.0.0.15.84

1631     Szl. Adam syn +Macieja Strus ze Strus dziedzic zastawił szl. Krzysztofowi [synowi] +[brak patronimika – EK] Przygodzkiemu swoje grunty w dobrach Przygody, tj. w jednym polu pół włóki „Na …”  9 zagonów od granicy Kątowej do drogi Suchożebrskiej przy miedzy Rasikowskiej na sumę 20 …  polskich, na okres trzech lat, przyznał intromisję itd. Tenże Adam temuż Krzysztofowi zastawił w jednym miejscu pół włóki „u Górki” 9 zagonów rozciągających się tak jak wyżej na trzy lata, przyznał intromisję. 1.88.0.0.15.1.89v

1631    Szl. Bartłomiej [syn] +Jakuba Skwierczyński ze Skwierczyna Lackiego dziedzic razem z ….. [córką] Strusa [nie podano imienia], żoną swoją darował szl. Tomaszowi [synowi] +Stanisława Skwierczyńskiemu stamtąd swoje grunty w dobrach Strusy, tj. jeden zagon siedliska …. [brak nazwy] rozciągający się do siedliska Szymona Czarnockiego, przy miedzy Piotrowiąt, przyznał intromisję, itd. Tenże z tąż żoną temuż Benedyktowi [! – wcześniej Tomaszowi!] trzecie części morgi [łac. pessulas] „w Pińczanej” dwa zagony od granicy Uziębłowskiej.

Ta sama zaś Maryna wspomnianemu mężowi swemu razem z braćmi: stryjecznym szl. Mikołajem Strusem Rosłanikiem, i ciotecznym Benedyktem Skwierczyńskim, i za ich zgodą zapisała sumę 300 zł na dobrach swoich Strusy sposobem zwyczajnego długu pod wadium [takim samym?] itd.  Ciż małżonkowie zapisali sobie wzajemne dożywocie i używanie wszystkich swoich dóbr w Skwierczynie i Strusach według statutu.  1.88.0.0.15.90v  1.88.0.0.15.91 

1631    Szl. Feliks [syn] +Krzysztofa pokwitował szl. Józefa i Jana [ss.] +Pawła Strusa z sumy 10 zł sobie przez nich zapisanej na dzierżawie pewnej dóbr Strusy sposobem zastawnym. 1.88.0.0.15.1.92v

1631    Tenże zaś Jan sam temuż Feliksowi zastawił [grunty] w dobrach Strusy: w pierwszym polu półtorak Białokamienny od granicy Uziębłów do drogi Mordzkiej; także inny półtorak zwany Lipny rozciągający się jak wyżej; w innym polu pod Czepielinem półtorak Górny od drogi Mordzkiej do granicy Czepielińskiej ; także dwa zagony Górne od Gościńca do granicy Czepielińskiej; także w Przeczach półtorak Przedni od drogi Malęckiej do granicy Krześlińskiej; w trzecim polu zagon Glińcany od granicy Rzeszotkowskiej do Krześlińskiej ; także zagon Węgielczany rozciągający się jak wyżej z łąką i olszyną na sumę 22 kop polskich od Godów do Godów, przyznał intromisję, itd. 1.88.0.0.15.1.92v

1631   Szl. Katarzyna c. +Sebastiana Janiszewskiego, wdowa z pierwszego małżeństwa po +szl. Bartłomieju Strusie, obecnie żona szl. Remigiana Bobowskiego przekazała szl. Mikołajowi Strusowi, synowi swojemu z tymże pierwszym mężem Bartłomiejem Strusem spłodzonemu swoje prawo dożywotnie do dóbr Strusy przez tegoż zmarłego pierwszego męża sobie zapisane. 1.88.0.0.15.1.147v  1.88.0.0.15.1.148

 1631   Szl. Mikołaj [syn] +Bartłomieja Strus ze Strus przekazał ur. Katarzynie c. +Sebastiana Janiszewskiego, żonie z pierwszego małż. +Bartłomieja Strusa, obecnie szl. Remigiana Bobowskiego sumę 400 zł pol. zapisaną przez +szl. Marcina Rusieckie z Żeliszewa [?] pow. liwskiego mieszkańca szl. Bartłomiejowi Strusowi swemu ojcu i mężowi tejże Katarzyny sposobem zwyczajnego długu, itd.  1.88.0.0.15.1.147v  1.88.0.0.15.1.148

 1631   Szl. Maciej [syn] +Benedykta Strus ze Strus dziedzic zastawił szl. Andrzejowi [syn] +Melchiora Strusowi swoje grunty w dobrach Strusy, tj. w pierwszym polu 2 zagony zwane Zdrojne pod Hołublą od drogi Mordzkiej do granicy Uziębłowskiej ; w drugim polu pod Ciepielinem półtorak Sośniany od drogi Mordzkiej do Rowów (?); w trzecim polu pod Brzozowem 1 zagon Krzyściany (?) od granicy Rzeszotkowskiej do granicy Krześlińskiej; także półtorak „za Glinkami” od granicy Krześlińskiej do Półpola (?) na sumę 14 kop polskich od Gódów do Godów aż do wykupna, przyznał intromisję itd. 1.88.0.0.15.1.147v  1.88.0.0.15.1.148

1631    Szl. Krzysztof [syn] +Jana Przygodzki z Przygód dziedzic pokwitował szl. Adama [syn] +Macieja Strusa z sumy 10 kop polskich zapisanej na dzierżawie dóbr Przygody sposobem zastawnym. 1.88.0.0.15.155v

1631    Szl. Adam [syn] + Macieja Strus ze Strus i Przygód dziedzic zastawił szl. Krzysztofowi [synowi] +Jana Przygodzkiemu z Przygód dziedzicowi wszystkie swoje i swojej żony szl. Maryny Przygodzkiej łąki, lasy i zarośla w dobrach Przygody na sumę 18 kop do trzech lat, a w przypadku niewykupienia  do drugiego trzylecia aż do wykupna, przyznał intromisję itd. 1.88.0.0.15.155v

1631 1.88.0.0.15.1.157v

1631 1.88.0.0.15.1.175v

1631 1.88.0.0.15.1.176

1631 1.88.0.0.15.1.76

1631 1.88.0.0.15.1.77

1631 1.88.0.0.15.1.89v

1631 1.88.0.0.15.1.92v

1631 1.88.0.0.15.2.454

1631 1.88.0.0.15.2.456

1631 1.88.0.0.15.2.457v

1631 1.88.0.0.15.67v

1631 1.89.0.1.19.1031v

1631 1.89.0.1.19.1032

1631 1.89.0.1.19.1172

1631 1.89.0.1.19.205

1631 1.89.0.1.19.319

1631 1.89.0.1.19.571

1631 1.89.0.1.19.571v

1631 1.89.0.1.19.750v

1631 1.89.0.1.19.751

1631 1.89.0.1.19.762

1631 1.89.0.1.19.763v

1631 1.89.0.1.19.764

1631 1.89.0.1.19.891v

1631 1.89.0.1.19.892

1631 1.89.0.1.19.XXX

1632 Stanisław s. olim Zygmunta Nasiłowskiego zastawił Mikołajowi o. Bartłomieja Strusowi dobra w Nasiłowie (1632 r.)  W/KDG/1632-1634/k.168v

1632 Urszula Uziębłowa wdowa po Stanisławie Strusie kwitowała Wojciecha Strusa swego syna (1632 r.)  W/KDG/1632-1634/k.169

1632 1.89.0.2.58.202

1633 Józef syn olim Pawła Strus w imieniu swoim i brata Jana darował Szymonowi o. Baltazara Czarnockiego grunty w Strusach (1633 r.)  W/KDG/1632-1634/k.227

1633 Krzysztof syn olim Jana Uziębły zapisał oprawę swej żonie Annie c. Krzysztofa Strusa (1633 r.)  W/KDG/1632-1634/k.275v

1633 Katarzyna c. Andrzeja Świderskiego wdowa po Piotrze Strusie z synami małoletnimi Janem, Stanisławem, Jakubem, Aleksandrem, Marcinem, Maciejem zastawiła pewne dobra w Strusach Feliksowi olim Krzysztofa Strusa (1633 r.) W/KDG/1632-1634/k.290v

Piotr olim Jana Strus zastawił pole w Strusach Szymonowi olim Baltazara Czarnockiemu dziedzicowi ze Strus  W/KDG/1637-1638/138/k.20v

1632? Jan olim Kacpra Strus i Zofia Moniaczkowska małżonkowie swoje części w Strusach darowali Szymonowi i Marcjanowi synom olim Baltazara Czarnockiego ze Strus i Andrzejowi synowi olim Melchiora Strusowi ze Strus  W/KDG/1637-1638/138/k.26/26v

1634 1.89.0.2.44.25

1636-1640

1636 1.88.0.1.16.059v

1636 1.88.0.1.16.091

1636 1.88.0.1.16.094

1636 1.88.0.1.16.230

1636 1.88.0.1.16.230v

1637 Intromisja Mikołaja Strusa syna olim Bartłomieja w części w Strusach wzięte w zastaw od Stanisława syna Zygmunta Nasiłowskiego w 1632 r. i nie wykupione z zastawu  W/KDG/1637-1638/138/k.100/100v

1637 Elżbieta córka olim Szymona Zaszułczowskiego wdowa po Andrzeju Strusie wraz z synem Marcjanem darowali swe części w Strusach oraz odziedziczone po stryju Adamie Strusie Maciejowi synowi olim Krzysztofa Strusa, między innymi pole położone pomiędzy granicami Krzysztofa Strusa i Macieja Banaszyka Strusa  W/KDG/1637-1638/138/k.307

brak tłumaczenia  W/KDG/1637-1638/138/k.434

1637 Szymon olim Baltazara Czarnocki ze Strus ustąpił pewien zastaw w Strusach Andrzejowi Strusowi synowi olim Melchiora  W/KDG/1637-1638/138/k.435

1637 Adam s. olim Piotra Paprockiego z Paprotni (Podawc) ustąpił Mikołajowi o. Bartłomieja Strusa dzierżawę w Nasiłowie zeznaną przez tegoż Mikołaja w 1637 r. W/KDG/1637-1638/138/k.734

1638 N Paweł olim Macieja Starczyk z żoną Krystyną córką olim Jana Strusa oraz z Jakubem Nasiłowskim bratem ciotecznym i Mikołajem Smoniewskim bratem wujecznym żony, darowali dobra w Strusach odziedziczone po olim Janie Strusie Andrzejowi synowi olim Melchiora Strusa  W/KDG/1638-1639/71/k.35-35v

1638  Tomasz Czarnocki syn olim Stanisława scedował Andrzejowi olim Melchiora Strusa sumę 100 złotych zeznaną mu przez Katarzynę córkę olim Jana Strusa, żonę tegoż Tomasza Czarnockiego – Tomasz Czarnocki syn olim Stanisława darował Andrzejowi olim Melchiora Strusa cześć w Strusach, którą wziął od Katarzyny córki Jana Strusa żony Tomasza Czarnockiego W/KDG/1638-1639/71/k.159v-160

1638  Jan syn olim Piotra Strusa darował Pawłowi olim Macieja Podgajnemu, Stańskiemu i jego żonie Krystynie, zięciowi i córce, swoją część w Strusach  W/KDG/1638-1639/71/k.160v-161v

1638  Jan Strus olim Piotra darował Benedyktowi Strusowi olim Krzysztofa i Katarzynie Strusownie swej córce, małżonkom, część swych dóbr w Strusach. W/KDG/1638-1639/71/k.172v-173

1640  Wojciech olim Szymona Zawadzkiego z Zawad zeznał dług swej żonie Urszuli Strusównie  W/KDZ/1640/72/k.285

1640  Feliks olim Krzysztofa Strusa kwitował Wojciecha olim Mikołaja Strusa ze zwróconego długu  W/KDZ/1640/72/k.390v

1640  Marcjan olim Szymona Strus kwitował Jana olim Gabriela, Wojciecha olim Bartłomieja, Benedykta i Pawła synów Bartłomieja, Szymona olim Walentego i Szymona syna olim Mikołaja Strusów z zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy  W/KDZ/1640/72/k.390v

1640  Wojciech olim Mikołaja Strusa zastawił grunt w Strusach Szymonow Czarnockiego  W/KDZ/1640/72/k.391v

1640  Felicjana córka olim Piotra Strusa wdowa po Mikołaju Strusie, obecnie żona Pawła Kobylińskiego kwitowała Wojciecha syna olim Mikołaja Strusa swego pasierba i jego stryja Jana Strusa ze zwróconego długu  W/KDZ/1640/72/k.392

1640  Marcin olim Szymona Strus kwitował Felicjanę Strusówną żonę Pawła Kobylińskiego ze zwróconego długu  /k.392

1640  Feliks Strus kwitował Elżbietę Choiecką żonę Józefa Strusa  W/KDZ/1640/72/k.393

1640  Józef olim Pawła Strus zastawił Feliksowi olim Krzysztofa Strusa pole w Strusach  W/KDZ/1640/72/k.393

1640  Maciej Strus pożyczył od Adama olim Stanisława Łęczycki sumę 20 złotych  W/KDZ/1640/72/k.505v

1640  Jan syn olim Kacpra Strus zastawił pole w Strusach Benedyktowi olim Stanisława Skwierczyńskiemu  W/KDZ/1640/72/k.534

1640  Marcin olim Baltazara Strus i Krzysztof olim Jana Strus zamieniali się gruntami w Strusach  W/KDZ/1640/72/k.577

1640  Marcin olim Baltazara Strus zamieniał się gruntami w Strusach z Mikołajem olim Jana Strusa  W/KDZ/1640/72/k.577v

1640  Mikołaj olim Jana Strus zamieniał się gruntami z Szymonem olim Baltazara Strusa W/KDZ/1640/72/k.677v

1640 Szl. Paweł [syn] +Macieja Strus wydzierżawił szl. Sebastianowi [synowi] +Wojciecha Skorupce siedlisko [mierzące] 6 zagonów razem z budynkami, leżące w dobrach Uziębły 4.270.0.-.3.12v

1640 Szl. Urszula córka +Stanisława Strusa, żona szl. Wojciecha Zawadzkiego darowała szl. Pawłowi [synowi] +Wawrzyńca Uziębło całą [swoją] część położoną w dobrach Uziębły, tę która jej przypadła po zmarłej szl. Urszuli Uziębłownej córce +Piotra Uziębło, swej matce. 4.270.0.-.3.47_1

1640 Szl. Wojciech [syn] +Szymona Zawadzki z Zawad zapisał sposobem długu szl. Urszuli Strusównej, żonie swej , sumę 50 zł. 4.270.0.-.3.47_2

1640  Szl. Marianna córka +Pawła Łubińskiego, żona najpierw +szl. Apolinarego Głuchowskiego, z drugiego zaś małżeństwa wdowa [po] zmarłym urodzonym Andrzeju Strusie razem ze szl. Janem Głuchowskim, synem swoim, zastawiła szl. Janowi [synowi] +Stanisława Olędzkiemu 9 zagonów w trójdzielnym polu położonych w dobrach Skolimowo-Cierzpigorz na [sumę] 70 zł. Tamże temuż zastawnikowi in tychże zastawionych dobrach nastąpiło wprowadzenie [w posiadanie]. 4.270.0.-.3.56v

1640   Szl. Feliks [Szczęsny] [syn] +Krzysztofa Strus pokwitował szl. Wojciecha [syna] +Mikołaja Strusa [odbiór] 8 kop groszy długu.  4.270.0.-.3.68v_1

1640  Szl. Marcjan [syn] +Szymona Strus pokwitował [uwolnił] szl. Jana [syna] +Gabriela, Wojciecha [syna] +Mikołaja, Bartłomieja [syna] +Benedykta. Pawła. Bartłomieja, Szymona synów +Baltazara, Annę córkę +Mikołaja Strusów ze wszystkich spraw sądowych.  4.270.0.-.3.68v_2

1640  Szl. Wojciech [syn] +Mikołaja Strus zastawił szl. Szymonowi [synowi] +Baltazara Czarnockiemu pewne grunty położone w dobrach Strusy na sumę 34 kop [groszy]. 4.270.0.-.3.69_1

1640  Szl. Felicjanna córka +Piotra Strusa z pierwszego małż. [żona] +szl. Mikołaja Strusa, obecnie z drugiego małżeństwa szl. Pawła Kobylińskiego pokwitowała szl. Wojciecha […] syna +Mikołaja Strusa oraz szl. Jana Strusa, stryja tegoż pasierba [swego] z zadośćuczynienia za prawo wieńca. 4.270.0.-.3.69_2

1640  Szl. Marcin [syn] +Szymona ze Strusów pokwitował szl. Felicjannę Strusównę żonę szl. Pawła Kobylińskiego z 10 i pół kop [groszy] dłużnych. 4/270/0/-/3/k.61640  Szl. Feliks [Szczęsny] Strus w imieniu swoim i sługi swego pokwitował [uwolnił] szl. Elżbietę Chojecką, żonę szl. Józefa Strusa ze wszystkich spraw sądowych. 4.270.0.-.3.69_3

1640  Szl. Józef [syn] +Pawła Strus zastawił szl. Feliksowi [Szczęsnemu] [synowi] +Krzysztofa Strusa pewne grunta leżące w dobrach Strusy za 4 złote.  4.270.0.-.3.69_3

Szl. Maciej Strus jest winien sposobem długu szl. Adamowi [synowi] +Stanisława Łęczycce (Łęczycki-ego) sumę 20 złotych. 4.270.0.-.3.69_3

1640  Szl. Grzegorz [syn] +Macieja Kryński darował szl. Maciejowi [synowi] +Andrzeja Strusa dwa zagony położone w dobrach Krynki Jarki, nabyte wieczyście od szl. Bartłomieja Kryńskiego. 4.270.0.-.3.94_1

1640  Szlachetny Jan [syn] +Kacpra Strus zastawił szlachetnemu Benedyktowi […] synowi +Stanisława Skwierczyńskiego pewne grunty położone w dobrach Strusy za 20 złotych. Tamże wprowadzenie [w posiadanie]. 4.270.0.-.3.94_2

1640  Szl. Jan [syn] +Kaspra Strus zastawił szl. Benedyktowi […] synowi +Stanisława Skwierczyńskiemu pewne grunty położone w dobrach Strusy za 20 złotych. Tamże wprowadzenie [w posiadanie]. 4.270.0.-.3.98

1641-1645

1641  Szl. Marcin [syn] +Baltazara Strus z jednej i Szl. Krzysztof [syn] +Jana Strus z drugiej strony uczynili wzajemną zamianę dóbr leżących w Strusach. 4.270.0.-.3.105_1

1641  Szl. Marcin [syn] +Baltazara Strus z jednej i szl. Mikołaj [syn] +Jana Strus z drugiej strony uczynili wzajemną zamianę dóbr leżących w Strusach.   4.270.0.-.3.105_2

1641  Szl. Mikołaj [syn] +Jana Strus z jednej i szl. Szymon [syn] +Baltazara Strus z drugiej strony uczynili wzajemną zamianę dóbr leżących w Strusach.   4.270.0.-.3.105_3

1641  Szl. Marcjan [syn] +Andrzeja Strus darował szl. Szymonowi [synowi] +Baltazara Strusa jeden zagon na siedlisku leżący w dobrach Strusy. 4.270.0.-.3.105_4

1641  Szlachetna Zofia Chojecka wdowa [po] zmarłym Janie Strusie uwolniła szl. Marcina [syna] +Andrzeja Strusa od [pretensji z powodu] ran przez niego [sobie] zadanych.  (przyp. tłumacza: albo byli jednocześnie Marcin i Marcjan synowie Andrzeja w Strusach, albo przez pomyłkę tego samego szlachcica nazwano raz tak, a raz tak) 4.270.0.-.3.105_5

1641  Szlachetna Anna córka +Piotra Toczyskiego, żona szl. Wojciecha Czarnockiego z jednej i szl. Mikołaj [syn] +Walentego Czarnocki ze swą żoną szl. Jadwigą Strusówną z drugiej strony uczynili zamianę dóbr leżących w Czarnotach i Toczyskach. 4.270.0.-.3.117v

1641  Szl. Paweł [syn] +Leonarda Uziębło [został wprowadzony w posiadanie] dóbr leżących w Uziębłach przekazanych [mu] wieczyście przez szl. Urszulę Strusównę, żonę szl. Wojciecha Zawadzkiego 4.270.0.-.3.118v

1641  Szl. Jan syn Krzysztofa Wyrozębski z Pap pokwitował szl. Pawła, Andrzeja, Marcjana, Jana, Mikołaja, Gabriela, synów +Wawrzyńca Uziębły, którzy rozliczyli się ze swego prawa nabytego przez [ich] rodzica od szl. Stanisława Strusa i jego żony Urszuli Uziębłównej oraz spłacili sumę 80 złotych polskich z zapisanej zastawnie sumy wynoszącej 80 kop [groszy] polskich. 4.270.0.-.3.119v

1641  Szl. Wojciech [syn] +Stanisława ze Strusów zastawił szl. Maciejowi [synowi] +Krzysztofa Strusa trzy zagony łoziny leżące w Strusach na [sumę] 8 kop [groszy]. 4.270.0.-.3.133

1641  Szl. Elżbieta Wyrozębska, żona szl. Macieja Strusa przekazała szl. Zachariaszowi […] synowi Bartłomieja Matyasikowi Wyrozębskiemu dzierżawę w Wyrozębach zastawioną przez szl. Bartłomieja Wyrozębskiego szl. Stanisławowi Skwierczyńskiemu za [sumę] 30 złotych, przez tegoż Skwierczyńskiego przekazaną szl. Piotrowi Trębickiemu, [a] od tegoż Trębickiego przeszłą do [obecnie] przekazującej. 4.270.0.-.3.140

1641 Między szl. mi Szymonem [synem] +Baltazara Czarnockiego i Krzysztofem [synem] +Jana Strusa zaszła zamiana dóbr Strusy. 4.270.0.-.3.142v_1

1641  Szl. Szymon [syn] +Baltazara Czarnocki uwolnił szl. Jakuba syna Krzysztofa Strusa od [pretensji z powodu zadanych mu] ran. 4.270.0.-.3.142v_2

1641 Szl. Maciej [syn] +Leonarda Nasiłowski – wprowadzenie w pewne dobra leżące w Nasiłowie darowane [mu] przez szl. Wojciecha Strusa. 4.270.0.-.3.149v

1641  Urodzona Felicjanna Strusówna, pierwszego [związku] +Mikołaja Strusa, drugiego małżeństwa obecnie żona szl. Pawła Kobylińskiego w imieniu szl. Zuzanny, Maryny, córek i Mikołaja Strusa, dzieci swych pokwitowała z trzyletniego użytkowania szl. Jana [syna] +Gabriela Strusa. 4.270.0.-.3.166v

1642  Adam olim Stanisława Sawicki kwitował Macieja olim Andrzeja Strusa z sumy zwróconego długu 20 złotych  W/KDG/1642/45/k.57v

1642  Maryna Bujalska córka olim Franciszka, wdowa po Jakubie Wyrozębskim obecnie zona Jana Sawickiego zastawiła grunty w Wyrozębach Katarzynie Wyrozębskiej wdowie po Macieju Strusie  W/KDG/1642/45/k.97

1642  Paweł olim Bartłomieja Strus zeznał dług Jakubowi synowi Krzysztofa Strusa  W/KDG/1642/45/k.134v

1642  Benedykt olim Stanisława Skwierczyński ustąpił swoją dzierżawę w Strusach Marcjanowi i Szymonowi synom olim Baltazara Czarnockim, Janowi, Kazimierzowi i Marcjanowi synom olim Andrzeja Strusa  W/KDG/1642/45/k.135

1642  Jakub syn Krzysztofa Strusa kwitował Pawła olim Bartłomieja Strusa z zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy  W/KDG/1642/45/k.135

1642  Grzegorz Siekierka z synem Wojciechem kwitował Pawła syna Bartłomieja Strusa z zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy  W/KDG/1642/45/k.356

1642  Mikołaj olim Marcina Strus zastawił Pawłowi synowi Baltazara Strusa pole w Strusach  W/KDG/1642/45/k.421

1642  Szymon syn olim Wojciecha Strusa i Mateusz syn Mikołaja Strus zeznali dług 40 złotych Broniszowi synowi olim Wojciecha Strusa  W/KDG/1642/45/k.460v

1642  Maryna Strusówna żona Bartłomieja Skwierczyńskiego kwitowała Marcina Strusa syna olim Andrzeja W/KDG/1642/45/k.476/476v

1642  Jan olim Adama Strus zeznał dług Janowi olim Macieja Strusa  /k.482v

1642  Hieronim syn Wojciecha Nasiłowskiego zastawił Broniszowi synowi olim Melchiora Strusa wszystkie swoje dobra w Nasiłowie  W/KDG/1642/45/k.585v

1642  Stanisław olim Piotra Strus zastawił Feliksowi olim Krzysztofa Strusa i jego potomkom pole w Strusach  W/KDG/1642/45/k.611/612

1642  Stanisław i Jan synowie olim Piotra Strusa darowali Feliksowi olim Krzysztofa Strusa pole w Strusach  W/KDG/1642/45/k.611/612

1642  Feliks olim Krzysztofa Strus kwitował Jana, Stanisława, Jakuba, Macieja, Aleksandra i Marcjana synów Piotra Strusa z zapisów dokonanych przez ich matkę Katarzynę Sawicką wdowę po Piotrze Strusie W/KDG/1642/45/k.611/612

1642  Jan syn olim Piotra Strusa zastawił pole w Strusach Feliksowi olim Krzysztofa Strusa  W/KDG/1642/45/k.611/612

1642  Intromisja Zofii Skwierczyńskiej wdowy po Marcinie Nasiłowskim obecnie żony Stanisława Strusa w dobra po mężu  W/KDG/1642/45/k.697

1642  Maciej olim Kacpra Strus ze swą żoną Pudencjanną Wyrozębską kwitował Pawła olim Macieja Strusa z zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy  W/KDG/1642/45/k.710v

1642  Aleksander olim Jana Nasiłowski z żoną Dorotą Žukowską darowali grunty w Nasiłowie Marcinowi olim Stanisława Nasiłowskiego i Broniszowi synowi olim Melchiora Strusa.  W/KDG/1642/45/k.756v

1642  Krzysztof olim Jana Przygodzki kwitował Józefa syna olim Pawła Strusa z długu 40 złotych Krzysztof olim Jana Przygodzki kwitował Jana olim Adama Strusa ze zwróconego długu Jan olim Adama Strus zapisał posag i wiano 100 złotych swej żonie Małgorzacie córce Józefa Strusa. W/KDG/1642/45//k.763

1642  Marcin olim Szymona Strus oprawił posag i wiano swej żonie Annie córce Wojciecha Paprockiego na swych dobrach w Strusach  W/KDG/1642-1644/73/k.92v-93

1642  Marcin olim Szymona Strus z żoną Anną córką Wojciecha Paprockiego zapisali sobie wzajemnie dożywocie na dobrach  W/KDG/1642-1644/73/k.96

1642  Andrzej i Wojciech synowie olim Tomasza Kobyleńskiego kwitowali Marcina olim Szymona Strusa ze zwrotu sumy 100 zł. polskich  W/KDG/1642-1644/73/k.96v

1642  Szlachetny Marcin [syn] zmarłego Szymona Strus zapisał sposobem oprawy szlachetnej Annie córce Wojciecha Paprockiego, żonie swej, sumę 40 kop [groszy] na Strusach. 4.270.0.-.3.186v

1642 Szlachetni Marcin [syn] zmarłego Szymona Strus z jednej i Anna córka szlachetnego Wojciecha Paprockiego, jego żona, z drugiej strony zapisali sobie wzajemne dożywocie [na] wszystkich dobrach. 4.270.0.-.3.187_1

1642   Szlachetni Andrzej, Wojciech synowie zmarłego Tomasza Kobylińskiego w imieniu swoim i szlachetnych Heleny, córki Walentego i syna Jana, swoich synowców (prawdopodobnie chodzi o bratanicę i bratanka, ale tekst łaciński jest zepsuty) Kobylińskich pokwitowali szlachetnego Marcina [syna] zmarłego Szymona Strusa na Strusach [dziedzica] z sumy 100  złotych długu. 4.270.0.-.3.187_2

1642 Szlachetny Wojciech [syn] zmarłego Stanisława Paprockiego na Paprotnej [dziedzic] zapisał sposobem długu szlachetnemu Marcinowi [synowi] zmarłego Jana Strusowi, zięciowi swemu, sumę 10 kop [groszy]. 4.270.0.-.3.187_3

1642  Szlachetny Wojciech [syn] zmarłego Stanisława Strus zwany Wardzik ze Strusów darował szlachetnemu Mateuszowi synowi Krzysztofa Strusa pewien grunt położony w Strusach. 4.270.0.-.3.219

1643  Wojciech olim Stanisława Strusa zwanego Wardzik darował grunty w Strusach Mateuszowi synowi Krzysztofa Strusa  W/KDG/1642-1644/73/k.255v

1643  Szymon olim Baltazara Strusa ze Strus ustąpił Andrzejowi olim Jana Strusa pewną dzierżawę w Strusach posiadaną od Jana Strusa ojca tegoż Andrzeja  W/KDG/1642-1644/73/k.338v

1643  Szymon olim Baltazara Strusa ze Strus ustąpił Maciejowi olim Krzysztofa Strusa dzierżawę posiadaną od Wojciecha olim Stanisława Strusa  W/KDG/1642-1644/73/k.339

1643  Szymon olim Baltazara ze Strus kwitował Mikołaja olim Benedykta Strusa stamtąd ze zwróconego długu  W/KDG/1642-1644/73/k.339

1643  Jan olim Gabriela Strus ustąpił Feliksowi olim Krzysztofa Strusa zastaw który posiadał od Piotra olim Jana Strusa  W/KDG/1642-1644/73/k.362

1643  Maciej olim Benedykta Strus zastawił swemu bratu Mikołajowi grunty w Strusach  W/KDG/1642-1644/73/k.387

1643  Zofia Stańska wdowa po olim Kacprze Strusie teraz żona Macieja Podniesieńskiego kwitowała Jadwigę Strusówną córkę pierwszego męża z zadośćuczynienia za sumę dożywocia zapisaną jej przez pierwszego męża (1644)  W/KDG/1642-1644/73//k.598

1643  Paweł o. Wawrzyńca Uziembło kwitował Pawła o Macieja Strusa ze zwróconego długu (1644). W/KDG/1642-1644/73/k.599

1643 Szlachetny Szymon [syn] zmarłego Baltazara Strus ze Strusów przekazał szlachetnemu Andrzejowi [synowi] zmarłego Jana Strusa stamtąd swoją dzierżawę położoną na Strusach zapisaną sobie przez wspomnianego zmarłego szlachetnego Jana Strusa, ojca wierzyciela na sumę 24 kop [groszy] sposobem zastawnym. 4.270.0.-.3.236_1

1643 Szlachetny Szymon [syn] zmarłego Baltazara Strus ze Strusów przekazał szlachetnemu Maciejowi synowi Krzysztofa Strusa stamtąd pewną dzierżawę zapisaną sobie przez szlachetnego Wojciecha [syna] zmarłego Stanisława Strusa na sumę 10 kop [groszy] sposobem zastawnym. 4.270.0.-.3.236_2

1643 Szlachetny Szymon [syn] zmarłego Baltazara Strus ze Strusów pokwitował szlachetnego Mikołaja [syna] zmarłego Benedykta Strusa stamtąd z sumy 9 kop [groszy] zapisanej sposobem zastawnym na Strusach. 4.270.0.-.3.236_3

1643 Szlachetni Wojciech syn Wojciecha Zawadzki w imieniu swoim i szlachetnej Urszuli Strusówny, żony swej oraz Adam, Wojciech Zawadzcy, synowie zmarłego Wojciecha, bracia rodzeni, wzajemnie uwolnili się od spraw, przewodów sądowych i [pretensji z powodu zadanych im] ran. 4.270.0.-.3.244_1

1643 Szlachetny Jan [syn] zmarłego Gabriela Strus przekazał szlachetnemu Krzysztofowi Strusowi dzierżawę leżącą na Strusach zapisaną sobie przez szlachetnego Piotra [syna] zmarłego Jana Strusa na sumę 6 kop [groszy] sposobem zastawnym. 4.270.0.-.3.244_2

1643 Szlachetny Paweł syn Bartłomieja Strus w imieniu swoim i szlachetnego Bartłomieja, ojca swego, pokwitował szlachetnych Wojciecha [syna] zmarłego Andrzeja Kobylińskiego i Katarzynę Czarnocką, razem małżonków, ze sprawy i przewodu sądowego wniesionej z powodu zajęcia trzech zagonów. 4.270.0.-.3.250v

1643 Szlachetny Maciej [syn] zmarłego Benedykta Strus zastawił szlachetnemu Mikołajowi Strusowi, bratu swemu rodzonemu, pewne grunta leżące na Strusach na sumę 10 kop [groszy]. 4.270.0.-.3.251v

1643 Szlachetny Aleksander [syn] zmarłego Piotra Strus z Uziębłów pokwitował szlachetną Felicjannę Wyrozębską, żonę szlachetnego Macieja Uziębły z [pretensji z powodu] ran sobie przez nią zadanych. 4.270.0.-.3.254v_1

1643 Szlachetny Maciej [syn] zmarłego Kaspra Uziębło z Uziębłów pokwitował szlachetnego Pawła [syna] zmarłego Macieja Strusa stamtąd z sumy 16 złotych polskich zapisanej sposobem zastawnym na Uziębłach. 4.270.0.-.3.254v_2

1643 Szlachetny Mikołaj [syn] zmarłego Bartłomieja Strus pokwitował szlachetnego Jana [syna] zmarłego Andrzeja Sawickiego z sumy 60 złotych zapisanej sposobem prostego długu. 4.270.0.-.3.264v

1644  Jan olim Andrzeja Strus ze Strus zapisał wiano swej zonie Elżbiecie córce Marcjana Czarnockiego  W/KDG/1642-1644/74/k.254

1644  Elżbieta żona Jana Strusa zeznała, że jej ojciec Marcjan Czarnocki zadość uczynił jej z posagu  W/KDG/1642-1644/74/k.254v

1644  Wojciech olim Stanisława ze Strus kwitował Jana olim Andrzeja Strusa stamtąd ze zwróconego długu  W/KDG/1642-1644/74/k.272v

1644  Intromisja Feliksa olim Piotra Strusa w części Strusów nabyte od Ewy córki olim Andrzeja Strusa żony Macieja Wyrozębskiego (1645 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.302/302v

1644  Wojciech olim Stanisława Strusa zastawił pole w Strusach Maciejowi synowi Krzysztofa Strusa (1645 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.322

1644  Elżbieta córka olim Szymona Jaszczołtowskiego, wdowa po Andrzeju Strusie zastawiła pole w Strusach Maciejowi synowi Krzysztofa Strusa (1645 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.323

1644  Elżbieta Jaszczołtowska wdowa po Andrzeju Strusie ustąpiła swemu synowi Marcinowi Strusowi połowę dziedzictwa zapisaną jej przez męża Andrzeja olim Marcjana Strusa (1645 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.328v

1644  Walenty olim Mikołaja Uziębło kwitował Pawła olim Macieja Strusa z oddanego długu (1645 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.344

1644 Uziębły przeprowadzone wprowadzenie [w posiadanie] szlachetnych Piotra i Pawła Strusów w pewne dobra leżące w Uziębłach nabyte sposobem zamiany od szlachetnego Stanisława Strusa. 4.270.0.-.3.277v

1644 Szlachetni Jan i Stanisław synowie Macieja Strusa darowali szlachetnym Marynie i Zofii córkom zmarłego Piotra Skwierczyńskiego, pannom niezamężnym, dobra swoje i swej siostry Felicjanny macierzyste leżące na Skwierczynie Lackim i Paprotnej-Podawcach. 4.270.0.-.3.278

1644 Szlachetny Krzysztof Kalicki [syn] zmarłego Andrzeja, szlachetnego Wawrzyńca Kalickiego, brata swego rodzonego, z sumy 7 kop [groszy] zapisanej sposobem prostego długu, a ponadto tenże Wawrzyniec Kalicki w imieniu szlachetnej Katarzyny Strusówny, żony swej, wspomnianego Krzysztofa Kalickiego z [pretensji z powodu] ran zadanych wspomnianej Strusównie pokwitowali [się]. 4.270.0.-.3.281v

1644 Szlachetni Melchior, Krzysztof [synowie] zmarłego Feliksa [Szczęsnego]; Wojciech [syn] zmarłego Stanisława; Stanisław [syn] zmarłego Jana; Jan [syn] zmarłego Mikołaja; Paweł [syn] zmarłego Macieja Strusa w imieniu swoim i szlachetnego Aleksandra [syna] zmarłego Piotra Strusa; Maciej [syn] Kaspra w imieniu swoim i szlachetnego Marcina, brata swego rodzonego; Paweł, Kazimierz [synowie] zmarłego Stanisława; Paweł, Andrzej [synowie] zmarłego Wawrzyńca; Piotr [syn] zmarłego Jana; Marcjan [syn] zmarłego Bronisza; Wojciech [syn] zmarłego Macieja; Stanisław [syn] zmarłego Pawła w imieniu swoim i szlachetnego Jana, brata swego rodzonego; Maciej [syn] zmarłego Mikołaja w imieniu swoim i szlachetnego Walentego, brata swego rodzonego; Tomasz [syn] zmarłego Jana Czarnocki w imieniu swoim i szlachetnych Stanisława, Andrzeja [synów] zmarłego Jana Uziębło; Wojciech [syn] zmarłego Andrzeja Kobyliński; Marcjan i Szymon [synowie] zmarłego Baltazara Czarnoccy; dziedzice dóbr Uziębły, zapowiedzieli wszystkie istniejące tam lasy. 4.270.0.-.3.285v

1644 Szlachetna Zofia Stańska, żona z pierwszego zmarłego szlachetnego Kaspra Strusa, z drugiego małżeństwa szlachetnego Macieja Podniesieńskiego, pokwitowała szlachetną Jadwigę Strusównę, spłodzoną z pierwszym mężem, żonę szlachetnego Jana Błońskiego, z zapisu dożywocia uczynionego przez pierwszego męża na dobrach Krynica i innych. 4.270.0.-.3.294v

1644 Szlachetna Zofia Stańska, żona z pierwszego zmarłego szlachetnego Kaspra Strusa, z drugiego obecnie małżeństwa szlachetnego Macieja Podniesieńskiego darowała szlachetnemu Janowi Błońskiemu dwa zagony leżące na Krynicy. 4.270.0.-.3.295_1

1644 Szlachetna Zofia Stańska wdowa [po] zmarłym Kasprze Strusie, obecnie żona szlachetnego Macieja Podniesieńskiego, darowała urodzonemu Piotrowi [synowi] zmarłego Pawła Wężowi pewne grunty leżące na Krynicy. 4.270.0.-.3.295_2

1644 Szlachetny Paweł [syn] zmarłego Macieja Strusa z Uziębłów darował szlachetnemu Pawłowi [synowi] szlachetnego Wawrzyńca Uziębły stamtąd pewne grunty leżące na Uziębłach. 4.270.0.-.3.295_3

1644 Szlachetny Paweł [syn] zmarłego Wawrzyńca Uziębło z Uziębłów pokwitował szlachetnego Pawła [syna] zmarłego Macieja Strusa z jakichkolwiek sum sobie przez niego zapisanych sposobem zastawnym na Uziębłach. 4.270.0.-.3.295_4

1644 Szlachetny Paweł Strus z Uziembłów [syn] zmarłego Mateusza (w poprzedniej zapisce oraz wcześniejszej było ewidentnie Macieja, tu jest Mateusza. Może to być pomyłka pisarza i chodziło o jedną i tą samą osobę) darował szlachetnemu Mateuszowi [synowi] zmarłego Kaspra Uziembło pewne grunty leżące w Uziembłach. (wcześniej występował Maciej po Kasprze, może więc i tutaj mamy do czynienia z błędem pisarskim.) zapisuje dobra Maciejowi olim Kacpra z Uziąb  4.270.0.-.3.310v

1645 Szlachetny Jan [syn] zmarłego Andrzeja Strus ze Strusów zapisał i uposażył szlachetnej Elżbiecie, córce szlachetnego Marcjana Czarnockiej, żonie swej prawowitej sumę 83 kop [groszy] na rzecz posagu otrzymanego za nią i 9 (5?) kop [groszy] polskich na rzecz przywianku na połowie wszystkich i każdych [z osobna] dóbr swoich leżących na wsiach Strusy, Uziębły i gdzie indziej sposobem oprawy. 4.270.0.-.3.367_1

1645 Szlachetna Elżbieta córka szlachetnego Marcjana Czarnockiego, żona szlachetnego Jana Strusa pokwitowała szlachetnego Marcjana Czarnockiego, rodzica swego, z powodu całego posagu, wyprawy i wszystkich rzeczy oraz zrzekła się dóbr  leżących na Strusach i gdziekolwiek indziej (zapewne chodzi o dobra ojczyste i macierzyste). 4.270.0.-.3.367_2

1645 Szlachetny Marcjan [syn] zmarłego Baltazara Czarnocki w Strusach (w oryginale „in Struse”). i Uziębłach [dziedzic] zastawił szlachetnemu Szymonowi Czarnockiemu, bratu swemu rodzonemu, całą i zupełną część swoją leżącą w dobrach Uziębły na sumę 90 złotych.cki dziedzic w Strusach i Uziębłach i Szymon Czarnocki  4.270.0.-.3.367v

1645 Szlachetny Samuel [syn] +Stanisława Ruciński z Rucian zapisał i uposażył szlachetnej Felicjannie córce szlachetnego Bartłomieja Strusa, żonie swej prawowitej, sumę 120 złotych z powodu słusznego posagu z nią otrzymanego na połowie wszystkich i każdych [z osobna] dóbr swoich leżących na Rucianach i gdziekolwiek indziej sposobem oprawy.  4.270.0.-.3.371

1645 Szlachetny Wojciech [syn] +Stanisława Strus ze Strusów pokwitował szlachetnego Jana [syna] zmarłego Andrzeja Strusa stamtąd z [pretensji z powodu] ran sobie przez niego zadanych oraz ich obwiedzenia i postępowania sądowego.  4.270.0.-.3.373v

1645 Szlachetny Adam [syn] +Jana Kobyliński z Kobylan-Skorpuek w imieniu swoim i Anny Kalickiej, żony swojej, uwolnił szlachetnych Wawrzyńca [syna] +Andrzeja Kalickiego i Katarzynę Strusównę ponadto razem małżonków ze wszystkich i każdych [z osobna] spraw i przewodów sądowych. 4.270.0.-.3.374

1645 Strusy przyjęcie i wprowadzenie [w posiadanie] – szlachetnego Feliksa [Szczęsnego] [syna] +Piotra Strus w całą i zupełną część leżącą na Strusach darowaną jemu przez szlachetną Ewę córkę +Andrzeja Strusa, żonę szlachetnego Macieja Wyrozębskiego. 4.270.0.-.3.382v

1645 Szlachetny Wojciech [syn] +Stanisława Strus ze Strus (oryg. Struse) zastawił szlachetnemu Maciejowi [synowi] +Krzysztofa Strusa na [sumę] 4 złotych pewne grunty leżące na dobrach Strusy. 4.270.0.-.3.388_1

1645 Szlachetna Elżbieta córka szlachetnego Szymona Jaszczołtowskiego, pozostała żona szlachetnego +Andrzeja Strusa ze Strus (oryg. Struse i szlachetny Marcjan syn tegoż +Andrzeja Strusa zastawili za [sumę] 20 złotych i wprowadzili szlachetnego Macieja syna Krzysztofa Strusowi ze Strus w posiadanie pewnych gruntów leżących w dobrach Strusy. 4.270.0.-.3.388_2

1645 Szlachetna Elżbieta Jaszczołtowska wdowa [po] szlachetnym +Andrzeju Strusie odstąpiła szlachetnemu Marcjanowi Strusowi, swemu prawowitemu synowi, z połowy zapisu przyznanego sobie przez wspomnianego +Andrzeja Strusa, męża swojego, na całej części leżącej w Strusach uczynionej sposobem wieczystej darowizny. 4.270.0.-.3.388v

1645 Szlachetny Walenty [syn] +Mikołaja Uziębło z Uziębłów pokwitował szlachetnego Pawła [syna] +Macieja Strusa z Uziębłów z [sumy] 17 złotych sobie przez niego samego na pewnej dzierżawie leżącej na dobrach Uziębły [zapisanej] sposobem zastawnym. 4.270.0.-.3.395_1

1645 Szlachetny Paweł [syn] +Macieja Strus zastawił szlachetnemu Aleksandrowi [synowi] +Piotra Strusa, bratankowi, z Uziębłów na [sumę} 14 złotych pewne grunty leżące na dobrach Uziębły 4.270.0.-.3.395_2

1645 Szlachetny Krzysztof [syn] +Andrzeja Kalicki z jednej i szlachetny Wawrzyniec [syn] +Andrzeja Kalickiego w imieniu szlachetnej Katarzyny Strusówny, swojej żony z drugiej strony, wzajemnie się pokwitowali ze wszystkich [pretensji z powodu] ran zadanych sobie przez obie strony. 4.270.0.-.3.400v

1645  Paweł olim Macieja Strus zastawił Aleksandrowi olim Piotra Strusowi swemu bratankowi pole w Uziębłach (1645 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.344

1645  Jan olim Stanisława Skwierczyński ze Skwierczyna darował Szymonowi olim Baltazara Czarnockiego swoje dobra w Strusach (1646 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.436

1645  Wojciech olim Mikołaja Strus kwitował Jana, Marcina, Kazimierza synów olim Andrzeja Strusa, Bronisza olim Melchiora Strusa i Pawła Suchożebrskiego ze wszystkich spraw procesowych (1646 r.)  W/KDG/1642-1644/74/k.646/646v

1645  Andrzej olim Adama Suchożebrski darował Broniszowi olim Melchiora Strusa i Pawłowi olim Adama Suchożebrskiego grunty w Strusach nabyte od Feliksa olim Piotra Strusa i jego żony Anny Strusówny (1646 r.). W/KDG/1642-1644/74/k.650/650v

1646-1650

1646  Szymon poddany Mikołaja z Uziembłów pozywał Jakuba syna olim Wojciecha ze Strus  W/KDG/1646/82/k.106v

1646  Marcjan olim Andrzeja Strus zastawił pole w Strusach Maciejowi synowi olim Mikołaja Strusa  W/KDG/1646/82/k.192v

1646  Stanisław olim Jana Uziembły darował Aleksandrowi olim Piotra Strusa połowę swoich dóbr nieruchomych  W/KDG/1646/82/k.197v

1646  Bartłomiej olim Benedykta Strusa  W/KDG/1646/82/k.363v

1646 nieczytelne  W/KDG/1646/82/k.374v

1646  Piotr, Maciej, Jan synowie olim Feliksa, Jan olim Pawła, Jan, Daniel, Gabriel synowie …, Wojciech z swymi synami Jakubem i Cherubinem, Maciej olim Sebastiana, Jan, Gabriel, Hieronim, Walenty olim Zygmunta, Benedykt olim Jana, Marcin Kożuchowski, Andrzej olim Augustyna, Marcin, Paweł, Benedykt olim Błażeja, Krzysztof, Szymon olim Piotra, Stanisław olim Jana i inni dziedzice Strusów zgłosili inhibicję swoich dóbr  W/KDG/1646/82/k.377

1646  Zygmunt olim Jana ze Strus  W/KDG/1646/82/k.400

1646  Jan s. Piotra ze Strus zastawił pole w Strusach Janowi olim Feliksa ze Strus  W/KDG/1646/82/k.409v

1646  Jan ze Strus  W/KDG/1646/82/k.454v

1646  Zygmunt olim Walentego ze Strus ustąpił dzierżawę w Strusach Hieronimowi olim Walentego ze Strus  W/KDG/1646/82/k.549v

1646  Jakub olim Wojciecha ze Strus zeznał dług Janowi olim Piotra ze Strusów. W/KDG/1646/82/k.551

1646 Uziębły zastaw. Szl. Bartłomiej [syn] +Benedykta Strus zastawił szl. Maciejowi [synowi] +Kaspra Uziębło połowę wszystkich i [każdych] z osobna dóbr leżących na Uziębłach, a także siedlisko na sumę 260 złotych. 4/270/0/-/3/k.431

1646 Szlachetni Piotr [syn] +Adama Skorupka i Zofia Skorupczanka, żona szl. Marcina Rembiszewskiego, i Szymon Błoński w imieniu szl. Tomasza i Bartłomieja, szl. Macieja [syna] +Jana i Pawła [syna] +Jana Skorupków przekazali zapis swój na 46 kop [groszy] przyznany na połowie swoich dóbr przez +szl. Adama Skorupkę zmarłej szl. Annie Strusównę, żonie jego, matce przekazujących i babce, na rzecz posagu.  4.270.0.-.3.440v

1646 Szl. Tomasz [syn] +Mikołaja Strus ze Strusów i Czarnot w imieniu szl. Macieja i Bartłomieja braci i Doroty, Agnieszki, Jadwigi, Maryny, sióstr swoich rodzonych darował szl. Stanisławowi [synowi] +Walentego Wasielewskiego z Czarnot całą część należną po zmarłej Annie [córce] +Feliksa [Szczęsnego] Czarnockiego, babce swej i [tychże] nieobecnych leżącą w dobrach Czarnoty.  4.270.0.-.3.441v

1646 Szlachetni Krzysztof i Adam Uziębłowie synowie +Melchiora Uziębło w Uziębłach [dziedzice] zastawili szl. Bartłomiejowi Strusowi […] synowi +Benedykta w Strusach [dziedzicowi] wszystkie posiadłości swoje leżące w dobrach Uziębły na pewną sumę, mianowicie Krzysztof na 15 i Adam na 10 kop [groszy]. Na mocy tegoż zastawu przyjęte wprowadzenie [w posiadanie].  4.270.0.-.3.455v

1647 Szl. Andrzej [syn] +Adama Suchożebrski w imieniu swoim i szl. Wojciecha [syna] +Mikołaja Strusa pokwitował szl. Jana, Marcina, Kazimierza [synów] +Andrzeja Strusa, Bronisza [syna] +Melchiora Strusa i Pawła Suchożebrskiego ze sprawy i przewodu sądowego. 4.270.0.-.3.480v_1

1647 Szl. Andrzej [syn] +Adama Suchożebrski, w imieniu szl. Zofii Strusówny, żony swej, pokwitował szl. Jana, Marcina, Kazimierza [synów] +Andrzeja, Bronisza [syna] +Melchiora Strusów, Pawła Suchożebrskiego z sumy 100 złotych przez +szl. Feliksa [Szczęsnego] Strusa wspominanej Zofii Strusównie, żonie zeznającego, córce zaś swojej, zapisanej we wszystkich dobrach na Strusach na rzecz posagu.  4.270.0.-.3.480v_2

1647 Szl. Andrzej [syn] Adama Suchożebrski z Suchożebrów darował szl. m Broniszowi [synowi] +Melchiora Strusa i Pawłowi [synowi] Adama Suchożebrskiego pewne grunty leżące na Strusach nabytą przez siebie od szl. Feliksa [Szczęsnego] [syna] +Piotra Strusa i Anny Strusówny, małżonków. 4.270.0.-.3.481v

1650 Szlachetni Stanisław Sobiczewski [syn] +Adama w imieniu swoim i Katarzyny Strusianki, żony swej oraz Łukasz i Paweł, komornik ziemski drohicki, Pliszkowie synowie Jakuba w imieniu swoim i szl. Apolinarego, brata i Maryny, matki swoich wzajemnie uwolnili się od [pretensji z powodu] ran.  4.270.0.-.3.490v

1650. Strusy zastaw. Szlachetny Wojciech [syn] +Stanisława ze Strusów zastawił szlachetnemu Jakubowi [synowi] szlachetnego Krzysztofa Strusa pewne grunty na Strusach za 6 złotych. 4/270/0/-/3/k.494

1650 Szl. Marusza córka urodzonego Pawła Lubowskiego, z pierwszego +szl. Apolinarego Głuchowskiego, z drugiego obecnie małżeństwa żona szl. Andrzeja Strusa przekazała szl. Andrzejowi [synowi] +Floriana Strusa, mężowi swemu, dzierżawę posiadaną na Głuchowcu od szl. Nikodema Głuchowskiego na 120 złotych.  4.270.0.-.3.510

1650 Szl. Mikołaj [syn] +Bartłomieja Strus w Uziębłach [dziedzic] darował szl. Pawłowi [synowi] Wawrzyńca Uziębło część w Uziębłach nabytą od szl. Pawła [syna] +Macieja Strusa. 4.270.0.-.3.512v

1650 Urodzona Anna ze Strus („Anna de Struzie”), żona urodzonego Hieronima Żerka, dworzanina Króla Jego Mości, ustanowiła pełnomocników. 4/270/0/-/3/k.514

1650 1650 Szlachetny Stanisław [syn] +Piotra Strusa zastawił szlachetnej Annie Kalickiej, wdowie po zmarłym Feliksie [Szczęsnym] Strusie pewne grunty na Strusach za 6 złotych.  4.270.0.-.3.515v_1

1560 Szlachetna Anna wdowa po zmarłym Feliksie [Szczęsnym] Strusie w imieniu swoim i szlachetnej Anny, żony szlachetnego Wojciecha Strusa, córski swej i szlachetny Stanisław [syn] +Piotra Strus uwolnili się wzajemnie od [pretensji z powodu] ran.  4.270.0.-.3.515v_2

1650 Szlachetny Paweł [syn] +Macieja Strus w Uziębłach [dziedzic] zastawił szlachetnemu Stanisławowi [synowi] +Pawła Uziębło pewne grunty na Uziębłach za 15 złotych. 4.270.0.-.3.518v

1650  Szlachetny Wojciech [syn] +Krzysztofa Strus pokwitował szlachetnego Jakuba [syna] +Krzysztofa Strusa z [pretensji z powodu] ran. 4.270.0.-.3.519_1

1650 Między szlachetnymi Wojciechem [synem] +Mikołaja i Wojciechem [synem] +Krzysztofa Strusami zaszła wzajemna zamiana dóbr Strusy. 4.270.0.-.3.519_2

1650 Między szlachetnymi Jakubem, Maciejem, Wojciechem synami +Krzysztofa Wandzika Strusa zaszedł podział dóbr Strusy i Uziębły. 4.270.0.-.3.524

1650  Między szlachetnymi Wojciechem [synem] +Krzysztofa Strusem i Maciejem Strusem, braćmi rodzonymi, miała miejsce zamiana dóbr Strus 4.270.0.-.3.526

1650 1650 Szlachetny Wojciech [syn] +Stanisława Strus ze Strus darował szlachetnemu Jakubowi [synowi] +Krzysztofa Strusowi, bratu swemu stryjecznemu, pewne grunty na Strusach. 4.270.0.-.3.530

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej