Strona główna Kwerenda 1475-1575

Kwerenda 1475-1575

przez R.Strus

1475-1500

1475 ADS.D1.37

1475 ADS.D1.38

1475 ADS.D1.39

1475 ADS.D1.39v

1476 ADS.D1.40

1476 ADS.D1.40v

1476 ADS.D1.41

1476 1.89.0.2.1.164

1476 1.89.0.2.1.165

1476 Jednym z czterech świadków Jana, syna Sasina, był Maciej Sztrus, syn Świętosława (pozostałymi świadkami byli: Marek Dolaszycz (ze wsi Stany), Andrzej Losza i Stanisław Soszyński W/KDG/1473-1484/k.163v

1501-1520

1505  Jan Kożuchowski ze Strus zastawił część w Kożuchowie nabytą od Jakuba Kożuchowskiego Maciejowi synowi Wita ze Skorupek  W/KDZ/1501-1509/2/k.228

1509 1.89.0.1.3.109

1518 1.88.0.0.1.114

1518 1.88.0.0.1.80

1518  Paweł, Stanisław i Jadwiga ze Strus  W/KDZ/1501-1509/2/k.100v

1520  Jan Kożuchowski ze Strus zastawił pole w Strusach Janowi, kmieciowi z Czepielina;W/KDZ/1520-1521/3/k.8

1520  Stanisław s. Macieja ze Strus zastawił pół włóki dąbrowy kmieciowi Ichnatowi z Czepielina; W/KDZ/1520-1521/3/k.8

1520  Jan Kożuchowski ze Strus zastawił część w Kożuchowie Jakubowi synowi Mikołaja z Kożuchowa; W/KDZ/1520-1521/3 /k.13

1521-1530

1521 1.89.0.2.2.186v

1521  Jadwiga córka o. Michała z Tarkowa i Cecylii zeznała, że jej mąż Jan z Kożuchowa zapisał jej wiano na połowie swych dóbr i ona zapisała mu oprawę na dobrach w Strusach; W/KDZ/1520-1521/3/k.77

1521  Wspomniany jest Paweł, syn olim Jakuba ze Strusów; W/KDZ/1520-1521/3/k.77v

1526?  Mikołaj s. Macieja ze Strus zastawił część tamże Mikołajowi ze Strus i Wojciechowi;W/KDZ/1520-1521/3/k.307v

1525  Paweł, Stanisław, Jan i Piotr synowie olim Jakuba oraz Jadwiga dziedzice ze Strus skarżyli się na Jana z Kamianki, podkomorzego drohickiego, że źle i bez uzgodnienia z nimi wyznaczył granice pomiędzy Strusami a Brzozowem    /k.122/122v

1526  Szlachetni Strusowie znów pozywali Jana Kamieńskiego podkomorzego drohickiego o to samo.  W/KDG/1525-1526/218/k.243 

1531-1540

1531 wieś Strusy jest wymieniona pod rokiem 1531 dwa razy. W pierwszym przypadku chodzi o sprawy szl. Wawrzyńca Łozy i szl. Jana ze Strusów; W/KDZ/1528-1534/37/k.37

1531 w drugim zapisie znajdujemy ponownie szl. Wawrzyńca Łozę oraz szl. Jana i Jakuba ze Strusów. W/KDZ/1528-1534/37/37

Wawrzyniec Łoza pozywał Jana syna Jakuba ze Strusów, że go znieważył i pobił na drodze publicznej. W/KDG/1532/37  /k.283 

1532 Jan ze Strus pozywał Wawrzyńca Łozę o różne krzywdy. W/KDG/1532/37/k.288v 

1535 Piotr s. Jakuba ze Strus zastawił pole w Strusach kmieciowi Janowi Przewankowiczowi ze Strus   W/KDG/1532/10/k.130v

1536 Sprawa Pawła i jego współdziedziców ze Strus z Janem i Maciejem Uziembłami o zaginionego konia. W/KDG/1536/40/k.161

1538 Paweł Struss z synami Mikołajem i Wojciechem zastawił pole w Strusach kmieciowi Piotrowi Wasilowi  W/KDG/1532/10/k.448

1540 r.  Mikołaj s. olim Pawła ze Strus zastawił półwłóczek w Strusach Piotrowi olim Macieja de ibidem – Anna córka Pawła ze Strus żona Jana Radzikowskiego zeznała, że jej bracia Wojciech i Mikołaj zadośćuczynili z posagu  W/KDZ/1540-1541/k.195v-196

1540 Anna córka Macieja ze Strusów, żona zaś Andrzeja z tychże Strusów zeznała że jej rodzony brat Piotr zadość uczynił jej z należnego posagu  W/KDZ/1540-1541/5/k.237v

1540 Woźny ziemski Walenty Smoniewski zeznał że dokonał intromisji w dobra macierzyste położone w Strusach, synów nieżyjącej Jadwigi: Pawła, Zygmunta, Andrzeja, Stanisława, Macieja Kożuchowskich  1543 r.  W/KDZ/1540-1541/5/k.271v-272

1540 Anastazja córka Jana z Jadwigi spłodzona, wdowa po Janie Kryńskim zeznała że jej bracia Andrzej, Zygmunt i Paweł zadość uczynili z posagu  1543 r.  W/KDZ/1540-1541/5/k.319

1540 Anna córka Macieja ze Strus zeznała że wzięła od swego brata Piotra za posag 7 kop i 10 groszy, a od drugiego brata, nieżyjącego Stanisława 40 groszy, którą to sumę zapisała swemu mężowi Andrzejowi ze Strus – taż Anna c. Macieja ze Strusów, a żona Andrzeja Kożuchowskiego zeznała, że dzieci jej nieżyjącego brata Stanisława są jej jeszcze winne 6 kop i 20 groszy.  W/KDZ/1540-1541/5/k.319

1541-1550

1541 Katarzyna żona Pawła zeznała, że jej pasierbowie Mikołaj i Wojciech synowie olim Pawła ze Strus zadość uczynili z rzeczy ruchomych W/KDZ/1540-1541/k.389

1541 Katarzyna, wdowa po Pawle ze Strusów, zawarła ugodę z pasierbami Mikołajem i Wojciechem synami olim Pawła w sprawie ruchomych rzeczy pozostałych po nim W/KDZ/1540-1541/k.388

1541  „Struś Stanisław, bojar powiatu wileńskiego i żona jego Elżbieta, oskarżyli w 1541 r. Naruszewicza o napad na ich dom nocną porą” (ML 31). Herbarz rodów litewskich Bonieckiego str. 337

1544 Wojciech ze Strus pozywał Jana i Błażeja ze Strus  W/KDG/1544/83/k.146

1544 Wojciech ze Strus pozywał Jana i Błażeja ze Strus  W/KDG/1544/83/k.146

1544 Błażej ze Strus dziedzic z Ostrowca W/KDG/1544/83/k.243

1545   Piotr dziedzic ze Strus z żoną Katarzyną z jednej strony i Zygmunt ze Strus z drugiej strony zawarli ugodę w wyniku której Zygmunt za krzywdy uczynione tejże Katarzynie ma zapłacić 10 grzywien W/KDZ1545/6/k.350v

1546 Łukasz syn popa Nestora z Krześlina zeznał, że od Feliksa, Andrzeja i Zygmunta z Kożuchowa Strusów wziął osiem kop groszy za zastaw który posiadał jego ojciec Nestor w Strusach  W/KDZ/1546-1547/24/k.131

 1546 Zygmunt olim Jana Strussa syn w Kożuchowie Strusach dziedzic zastawił za dług swoją część w Strusach Katarzynie żonie Piotra ze Strus – Katarzyna kwitowała Zygmunta z otrzymanej sumy pieniędzy  W/KDZ/1546-1547/24/k.258

 1547  Wojciech olim Pawła ze Strus zastawił pół włóki w trzech polach za 12 kop groszy chłopu Mikołajowi z Rzeszotkowa, poddanemu Wodyńskich W/KDZ/1546-1547/24/k.383v

1547   Stanisław Strus mieszkaniec powiatu oszmiańskiego część swojej ojcowizny w Strusach w pow. drohickim darował swemu siostrzeńcowi Błażejowi Ostrowskiemu W/KDZ/1547-1549/7/k.35v

 1547  Anna ż. Mikołaja ze Strus zeznała, że otrzymała od Andrzeja s. Stanisława z tychże Strusów 5 kop groszy i ustąpiła mu zastaw, który posiadał Stanisław s. Macieja ze Strus od 1531  W/KDZ/1547-1549/7/k.67

 1547  Stanisław ze Strus z pow. drohickiego, mieszkaniec pow. oszmiańskiego sprzedał swoje części ojczyste w Strusach swoim bratankom Mikołajowi i Wojciechowi ze Strus  W/KDZ/1547-1549/7/k.75/75v

1547  zapis: „Mikołaj i Wojciech ze Strusów, z powiatu drohickiego, zeznali, że są winni Stanisławowi ze Strusów, niegdy z powiatu drohickiego, a obecnie oszmiańskiego, 30 kop groszy. Jednocześnie wspomniany Stanisław darował na rzecz rzeczonych Mikołaja i Wojciecha, swoich bratanków, swoje dobra w powiecie drohickim.”  Z Księgi Metryki Litewskiej – zapis z 1547 r.

1548  Andrzej, Augustyn i Jan synowie olim Stanisława ze Strus zeznali, że są winni posag swej ciotce Dorocie córce Macieja ze Strusów, żonie Szymona z Podawc  W/KDZ/1547-1549/7/k.182v-183

1548  Wojciech niegdyś Pawła ze Strus zastawił pół włóki w Strusach Janowi synowi olim Jakuba ze Strus  W/KDZ/1547-1549/7/k.182v-183

1548 Ugoda pomiędzy Wojciechem ze Strus a jego siostrzeńcami Błażejem i Janem ze Strus w sprawie zamiany gruntów w Strusach   W/KDZ/1547-1549/7/k.218-218v

1548 Paweł olim Gotarda z Kamianki Wańków swej siostrze Zofii żonie Mikołaja ze Strus oddał resztę posagu   /k.286v

1548   Paweł ze Strus i Kożuchowa dokonał zamiany gruntów ze swym bratem Feliksem W/KDZ/1547-1549/7/k.322

1549   Wojciech olim Pawła ze Strus zastawił pół włóki i pół ogrodu w Strusach swemu rodzonemu bratu Mikołajowi   W/KDZ/1547-1549/7/k.455v

1549 Stanisław o. Jakuba ze Strus zeznał, że niegdyś wydzielił część w Strusach swej nieżyjącej siostrze Jadwidze żonie olim Mikołaja chorążego ze Strusów, którą teraz darował jej sukcesorom, Janowi oraz synom Błażeja  Benedyktowi, Marcinowi i Pawłowie   W/KDZ/1547-1549/7/k.458v

1549 Intromisja Mikołaja i Wojciecha olim Pawła synów w części w Strusach uzyskane od stryja Stanisława Strusa z pow. oszmiańskiego.  W/KDZ/1547-1549/7/k.458v

1549 Mikołaj olim Pawła ze Strus zastawił kmiecia Stanisława w Strusach Wojciechowi Czarnocie   W/KDZ/1547-1549/7/k.458v

1549 Stanisław Strus mieszkaniec pow. oszmiańskiego kwitował swoich bratanków Mikołaja i Wojciecha ze Strus z otrzymanej sumy 30 kop groszy   W/KDZ/1547-1549/7/k.460v

1549 Stanisław olim Jakuba ze Strus darował dobra w Strusach dzieciom Błażeja Strusa: Benedyktowi, Marcinowi, Pawłowi i Katarzynie   W/KDZ/1547-1549/7/k.475v

1549 Ugoda Wojciecha olim Pawła ze Strus oraz Jana, Benedykta, Marcina i Pawła z tychże Strusów o części pozostałe po ich matce i babce Jadwidze  W/KDZ/1547-1549/7/k.478

1551-1560

1552 Andrzej i Jan synowie Stanisława ze Strus w imieniu swoim i swego brata Augustyna zapisali swej ciotce Annie żonie Andrzeja Kożuchowskiego ze Strus posag   W/KDZ/1552/25/k.287v:

1552 Andrzej, Jan i Augustyn synowie olim Stanisława oraz Jan syn Piotra ze Strus z jednej oraz Andrzej Struss w imieniu Zofii córki olim Macieja Strussa z drugiej strony zawarli ugodę w ten sposób, że ci bracia mają posiadać część Zofii i ją spłacić   W/KDZ/1552/25/k.486-486v

1552 Agnieszka wdowa po Błażeju ze Strus obecnie żona Jana ze Skorupek w imieniu swoim i swych dzieci: Benedykta, Marcina i Pawła zeznała, że jest winna 50 groszy Apolonii córce Doroty ze Strusów.  W/KDZ/1552/25/k.503v

1552 Agnieszka wdowa po Błażeju ze Strus i Ostrowca ze swymi synami Benedyktem, Marcinem i Pawłem zawarła ugodę z Grzegorzem z Ostrowca w ten sposób, że Grzegorz ma im pozwolić wycinać drzewo z lasu w Ostrowcu.  W/KDZ/1552-1553/26/k.77v

1553 Jan olim Mikołaja ze Strus swą część w Strusach posiadaną między bratankami zastawił Janowi synowi Pawła ze Skorupek   W/KDZ/1552-1553/26/k.258

1553 Wojciech olim Macieja z Czarnot część którą posiadał jako zastaw od Mikołaja Strusa ustąpił Małgorzacie z Pieniek, wdowie po Andrzeju  W/KDZ/1552-1553/26/k.416

1554 Filip, Piotr i Jarmoła poddani Mikołaja Wodyńskiego z Krześlina zeznali, że zastaw, który posiadali w Strusach od olim Pawła ze Strus ustąpili Popu Rafałowi, Chwiedkowi i Hryczkowi z Krześlina. Także Wojciech olim Pawła i bratankowie jego Tomasz i Kacper synowie olim Mikołaja dziedzice ze Strus dodali dodatkowo 5 zagonów jako zastaw temuż Rafałowi popu z Krześlina  W/KDZ/1554-1555/27/k.147v

1554 Intromisja Orechwy popa ruskiego z Krześlina w części Strusów wzięte w zastaw od Wojciecha ze Strus i wdowy po Mikołaju Strusie  W/KDZ/1554-1555/27/k.252

1555 Andrzej olim Jana Kożuchowskiego dziedzic ze Strus zeznał, że po swej żonie Elżbiecie córce Andrzeja Głuchowskiego wziął 30 grzywien posagu i zapisał jej wiano na połowie swoich dóbr  W/KDZ/1554-1555/27/k.312

1555 Wojciech olim Pawła ze Strus zastawił pół włóki pola w Strusach Andrzejowi Kożuchowskiemu ze Strus  W/KDZ/1554-1555/27 /k.312v

1558   Chłop Waśko z Czepielina poddany Mikołaja Radziwiłła wojewody wileńskiego swój zastaw w Strusach posiadany po ojcu Steczce i bracie Chwiedku a wzięty od Stanisława Strusa ustąpił Andrzejowi i Janowi synom olim Stanisława Strusa  W/KDZ/1558-1559/28/k.234

1558   Wojciech ze Strus z jednej strony i Zofia wdowa po Mikołaju z synami Kacprem i Tomaszem zawarli ugodę w sprawie pewnych gruntów w Strusach.  W/KDZ/1558-1559/28/k.237v

 1558   Chwiedko syn popa Orechwy z Krześlina zeznał, że Kacper i Tomasz olim Mikołaja ze Strus synowie zadość uczynili za zastaw w Strusach  W/KDZ/1558-1559/28/k.240v

1558    Kacper i Tomasz synowie olim Mikołaja ze Strus część w Strusach dzierżawioną przez Orechwę popa z Krześlina zastawili Elżbiecie, żonie Jana olim Stanisława ze Strus  W/KDZ/1558-1559/28/k.240v

1558   Benedykt, Marcin i Paweł olim Błażeja z jednej strony oraz Piotr olim Jakuba ze Strus z drugiej strony, zamieniali się gruntami  W/KDZ/1558-1559/28/k.247v

1558 Wypis z akt podkomorskich drohickich z 1558 r. – Andrzej, Paweł, Feliks, Zygmunt, Piotr, Jan, Stanisław, Jan, Augustyn, Benedykt, Wojciech dziedzice ze Strus powodowie, pozywali dziedziców z Uziębłów o dokonanie rozgraniczenia pomiędzy ich dobrami W/KDZ/1561/3/k.158

1559 Małgorzata wdowa po Andrzeju z Pieniek swą część w Strusach posiadaną jako zastaw od Wojciecha Czarnoty zastawiła Mikołajowi olim Wojciecha ze Skwierczyna  W/KDZ/1558-1559/28/k.381v

1559 Sebastian syn Wojciecha ze Strus zeznał, że wziął od Jana z Krasnodęb 11 kop groszy posagu po swej żonie, a jego córce Zofii, którą to sumę zapisał jej na swoich dobrach  W/KDZ/1558-1559/28/k.433

1559 Andrzej olim Jana ze Strus zastaw w Strusach, który wziął od Mikołaja z Rzeszotkowa poddanego Mikołaja Wodyńskiego ustąpił Zofii córce Jana Krasnodębskiego żonie Sebastiana ze Strus  W/KDZ/1558-1559/28/k.449

1561-1570

1565  1.89.0.1.1.163v

1565  F1715.1.2.106

1565  F1715.1.2.108

1565  F1715.1.2.109v

1565  F1715.1.2.148v

1565  F1715.1.2.169

1565  F1715.1.2.179v

1565  F1715.1.2.195v

1565 F1715.1.2.256

1565 F1715.1.2.256v

1565 F1715.1.2.284

1565 F1715.1.2.284v

1565 F1715.1.3.032

1565 F1715.1.3.110

1565 F1715.1.3.110v

1565 F1715.1.3.183

1565 F1715.1.3.358v

1566 1.88.0.0.291

1566 1.88.0.0.4.326

1566 1.88.0.0.4.331v

1569 1.89.0.1.3.109

1569 1.89.0.1.4.043

1569 1.89.0.1.4.1.875

1569 1.89.0.1.4.1.876

1569 1.89.0.1.5.019v

1569 1.89.0.1.5.020

1569 1.89.0.1.5.877

1570 Maciej olim Feliksa ze Strus zeznał dług Jakubowi Tarkowskiemu za swojego pasierba Andrzeja olim Augustyna syna W/KDZ/1569-1570/33/k.473v

1570 Zygmunt Strus z synami Janem i Hieronimem zawarł ugodę z Benedyktem synem Błażeja w sprawie zrzeczenia się wzajemnych pretensji i krzywd W/KDZ/1569-1570/33/k.549

1570 Wojciech olim Pawła ze Strus wziął w zastaw grunt od Macieja ze Strus W/KDZ/1569-1570/33/k.565

1571-1575

1571 Piotr olim Pawła, Piotr i Maciej olim Feliksa, Jan, Gabriel, Hieronim, Andrzej, Walenty i Mikołaj olim Zygmunta dziedzice w Strusach i Kożuchowie procesowali się z dziedzicami z Kożuchowa W/KDG/1569-1570/85/k.10v

1571 Jakub, Cherubin, Stanisław, Zofia, Maciej, Ewa, Jadwiga, Dorota i Krystyna olim Sebastiana ze Strus ze swym opiekunem Janem Krasnodębskim procesowali się z Wojciechem olim Pawła ze Strus W/KDG/1569-1570/85/k.257

1571 Proces tych samych. W/KDG/1569-1570/85/k.299v, 352, 410, 426v

1571 Jadwiga wdowa po Mikołaju z Kobylan Reczków obecnie żona Hieronima ze Strus procesowała się ze Stanisławem Kobyleńskim z Kobylan Reczków W/KDG/1569-1570/85/k.463

1571 Walenty olim Zygmunta ze Strus pozywał swego brata Hieronima W/KDG/1569-1570/85/k.501v

1571 Jan Dmoszak ze Strus pozywał Zofię wdowę po Sebastianie Strusie obecnie żonę Grzegorza Czarnockiego i jej syna Macieja Strusa W/KDG/1569-1570/85/k.622:

1571 Cherubin olim Wojciecha ze Strus zapisał sumę 65 kop groszy wzięta od Jana Ratyńskiego Zofii córce olim Andrzeja Chruśnickiego W/KDZ/1569-1570/33/k.585

1571 Bernard Łoza pleban w Pruszynie, dzierżawca w Strusach ustąpił Jakubowi olim Wojciecha i jego żonie Dorocie ze Strus zastaw posiadany od Zygmunta Strusa W/KDZ/1569-1570/33/k.599v

1571 Anna wdowa po Andrzeju Strusie kwitowała Zygmunta, Piotra, Aleksego i Jana ze Strus z wypłaconej pensji W/KDZ/1569-1570/33/k.655

1571 Wojciech o. Pawła ze Strus z synem Sebastianem zastawili grunty w Strusach Janowi o. Piotra ze Strus W/KDZ/1571/34/k.40

1571 Intromisja Macieja o. Feliksa ze Strus w części Strusów wzięte w zastaw od Wojciecha o. Pawła ze Strus W/KDZ/1571/34/k.415

1571 Stanisław o. Aleksego z Sowina z powiatu łukowskiego w imieniu Adama i Ewy dzieci o. Stanisława Strusa (sic!!!) kwitował Jana o. Zygmunta, Pawła, Piotra, Aleksego, Macieja i Jana ze Strus z arendy pewnych części W/KDZ/1571/34/k.664

1571 Jakub Tarnkowski z żoną Zofią zeznał że po matce Annie Strusowej żonie Macieja Strusa przejęli w opiekę dzieci olim Augustyna Strusa brata tej Anny a mianowicie Andrzeja i Annę z rąk opieki Macieja Strusa W/KDZ/1571/34/k.707

1572 Hieronim olim Zygmunta ze Strus oprawił posag i wiano na połowie swoich dóbr w Strusach Jadwidze córce olim Jana Żocha, swej małżonce W/KDG/1572-1573/4/k.14v

1572 Benedykt o. Błażeja ze Strus zastawił części w Strusach Janowi o. Walentego z Czarnot W/KDG/1572-1573/4/k.265v

1572 Paweł o. Wojciecha ze Strus zastawił grunty w Strusach Janowi o. Piotra ze Strus W/KDG/1572-1573/4/k.274-274v

1572 Walenty olim Zygmunta ze Strus oprawił posag i wiano swej żonie Dorocie c. o. Floriana Skwierczyńskiego na połowie swoich dóbr w Strusach. W/KDG/1572-1573/4/k.416

1573 F1715.1.4.010v

1573 F1715.1.4.272

1573 F1715.1.4.272v

1573 F1715.1.4.414

1574 Adam o. Andrzeja Strus Piotr, Maciej i Jan o. Feliksa, Piotr o. Pawła Strusowie procesowali się ze sobą W/KDG/1574-1575/167/k.128/128v

1574 Jan, Hieronim, Gabriel, Walenty o. Zygmunta Strusowie pozywali Serafina o. Wawrzyńca z Trębic Piardów o wypędzenie z pewnych gruntów, które posiadali spokojnie W/KDG/1574-1575/167/k.337v

1574 Hieronim o. Zygmunta ze Strus pozywał Serafina o. Macieja z Uziębłów o wypędzenie z zastawu spokojnie posiadanego W/KDG/1574-1575/167/k.368v

1575 F1715.1.5.357v

1575 F1715.1.5.358

1575 F1715.1.7.245v

1575 F1715.1.7.339v

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej