Strona główna Biografie Ks. Andrzej Strus

Ks. Andrzej Strus

przez R.Strus

Wspomnienie pośmiertne przygotowane
przez Uniwersytet Salezjański w Rzymie

Ks. Andrzej Strus, salezjanin, zmarł w niedzielę, 12 czerwca 2005 r., około godziny 23:50, w wieku 67 lat, w 50 roku ślubów zakonnych i 41 posługi kapłańskiej. Urodził się 19 kwietnia 1938 r., w Siedlcach jako pierwszy z trzech braci. Ojciec Mikołaj i matka Marianna, niezależnie od niełatwych czasów i panującego ustroju politycznego w kraju, wychowywali go w głębokiej wierze chrześcijańskiej, pomagając przezwyciężyć próby i trudności życiowe, być autentycznym chrześcijaninem oraz wzrastać intelektualnie i duchowo.

Jako nastolatek po ukończeniu szkoły podstawowej zdecydował się pójść w ślady wuja Salezjanina ks. Józefa, późniejszego Przełożonego Inspektorii św. Stanisława Kostki. Andrzej wstąpił do niższego seminarium w Sokołowie Podlaskim w roku 1952, które wkrótce zostało zamknięte przez władze komunistyczne.

Z tego powodu przeniósł się do liceum salezjańskiego w Różanymstoku. 27 kwietnia 1954 r., mając 16 lat, napisał do przełożonego domu salezjańskiego w Różanymstoku podanie z prośbą o przyjęcie go jako kleryka do Towarzystwa Salezjańskiego: «Już od młodych lat pragnąłem zostać kapłanem(…) Moim zdaniem mam już dostateczne pojęcie o życiu i obowiązkach kapłana, a obserwując z uwagą działalność Zgromadzenia i jestem przekonany, że ten tryb życia zgadza się z moimi upodobaniami(…). Jestem przekonany, że z Bożą pomocą wytrwam w moim powołaniu».

Pisane wówczas słowa ukazują młodzieńczy entuzjazm, zdolność do refleksji oraz zdecydowany charakter Andrzeja. Życie, które jest dokładnym sprawdzianem charakteru, pokaże, że będzie się on starał realizować swoje powołanie pełne miłości do Boga i człowieka jako dar i zobowiązanie.

Nauka

Latem 1954 r. rozpoczął nowicjat w Czerwińsku, który ukończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych 2 sierpnia 1955 roku. W latach 1955-1957 odbywa studia filozoficzne w Woźniakowie, podczas których musi się zmierzyć z trudnym doświadczeniem walki o życie. Przez dwa lata będzie go nękała, nie do końca rozpoznana, choroba. Zaatakowała go z wielką siłą latem 1955 r. a została pokonana w 1957 r., kiedy to ostatecznie rozstaje się ze szpitalem, w którym przebywał aż cztery długie okresy.

W jego zapiskach czytamy że był gotów na śmierć uważając swoją chorobę «za sytuację beznadziejną», jednocześnie pokładał ufność w Bogu: «ślubowałem Panu żyć dobrze i unikać grzechu» (21 września 1955). Wyszedł z tej choroby z duszpasterskim pragnieniem bycia blisko tych, którzy cierpią na ciele i duchu. Jako kapłan, kiedy nadarzy mu się okazja pracy w szpitalu, będzie zawsze bardzo wrażliwy na sytuację ludzi chorych.

31 stycznia 1959 r., jak sam mówił, doświadczył wyjątkowego przeżycia, którego nie był w stanie sam opisać. Doznał niezwykłej łaski i czuł potrzebę aby «całkowicie oddać się Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny». Andrzej zachowa na zawsze w stosunku do Matki Niebieskiej «duszę dziecka». To Ją będzie wzywał w najważniejszych chwilach swojego życia i będzie się zawierzał Jej matczynej opiece, propagował nabożeństwo, odmawiał różaniec, jak również zachowa tradycje ludowe jak np., ozdabianie figurki Matki Bożej kwiatami, zwłaszcza w miesiącu maju.

Asystencję salezjańską odbył w trzech domach: w Szczecinie Wielgowie (1957-58), w Czerwińsku (1958-59) oraz w Łodzi, przy ulicy Wodnej (1959-60).

W ten sposób zdobył doświadczenie w zakresie pedagogiki salezjańskiej starając się – jak powiedziałby błogosławiony Filip Rinaldi, trzeci następca Księdza Bosko – rozsiewać «tę szczególną atmosferę, któremu przyciąga i pozyskuje młodzież, wspiera życzliwością dobrych i niekłamaną tolerancją ze strony złych ».

W latach 1960-64 odbywa studia teologiczne w Lądzie nad Wartą przygotowując się do kapłaństwa. świadomy ogromnego daru i wagi misji jaka go oczekuje i myśląc o swojej przyszłości pisał w 1962 r. z okazji otrzymania posług akolity i egzorcysty: «Jako kapłan, muszę przygotować się do nieustannych poświęceń i jako że bardzo łatwo się zniechęcam zawierzę się Matce Najświętszej i za Jej wstawiennictwem Najświętszemu Sercu Jezusowemu, abym sam nic nie czynił z mojej woli. Następnie wyliczał postanowienia, którym chciał byś wierny: 1. Pokora poprzez nieustanne posłuszeństwo przełożonym; 2. wierność regułom w małych rzeczach: codzienna lektura; 3. umiłowanie Maryi poprzez umartwienia oraz umiłowanie Najświętszego Serca poprzez akty strzeliste. Dodatkowe postanowienie: częste nawiedzenia Najświętszego Sakramentu oraz umiłowanie obrzędów świętych. Matko Przenajświętsza jestem Twój».

Postanowienia te ks. Andrzej często ponawiał; ukazują one jego pragnienie przynależenia do Boga i udoskonalania swojego życia duchowego. Z wielką radością dnia 7 czerwca 1964 r., w Lądzie nad Wartą przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata, 1964 – 1966 r., pełnił obowiązki rektora kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Teresy w Łodzi i był odpowiedzialny za katechizację. W 1967 r., ze względu na swoje zamiłowania i zdolności, zostaje posłany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1968 roku otrzymuje tytuł licencjacki z teologii biblijnej.

Studia

Podążając za swoim wyraźnym zainteresowaniem Pismem świętym w 1969 roku udaje się do Rzymu, do Salezjańskiego Instytutu San Tarcisio i rozpoczyna studia na Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1971 roku otrzymuje licencjat z nauk biblijnych. Kolejnym etapem jest podróż do Jerozolimy, będącej celem i marzeniem każdego gorliwego badacza nauk biblijnych. W 1972 roku zdobywa dyplom z nauk biblijnych Élève titulaire de l’École Biblique et Archéologique Française. Po powrocie do Rzymu przez rok pomagał w parafii diecezjalnej Marcellina pod Rzymem i jednocześnie kontynuował studia na Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1973 roku powrócił do Rzymu i podjął pracę jako asystent na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.

10 czerwca 1976 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Instytucie Biblijnym, którą napisał pod kierownictwem ks. prof. Luis Alonso Schökel, a zatytułowaną Nomen-Omen. Poétique sonore des noms propres dans le Pentateuque et les Livres historiques?. Rozprawa ta została następnie opublikowana na łamach „Analecta Biblica” W 1978 r. wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 1976/7 został mianowany adiunktem. W latach 1976/77-1979/80 prowadził wykłady w studentacie teologicznym w Lądzie nad Warta, a w latach 1980/81-1985/86 w studentacie filozoficznym w Kutnie-Woźniakowie. Należał do rady domowej od 1982 do 1986. Podczas pracy w Polsce powracał do Rzymu, aby prowadzić wykłady na UPS-ie.

Praca naukowa

W 1986 r., został mianowany odpowiedzialnym za studia w Instytutcie Teologicznym „San Paolo” w Cremisan w Ziemi świętej, gdzie przebywał do końca 1990. Przez dwa lata, od 1991 do 1992, przebywał w Lubumbashi w Zairze (obecnie Republika Demokratyczna Kongo), jako profesor zaproszony przez Instytut Teologiczny św. Franciszka Salezego. 27 lipca 1992 r., po otrzymaniu nominacji na profesora nadzwyczajnego na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, wrócił do Rzymu, gdzie oddał się pracy z jeszcze większym zapałem.

Oprócz zajęć na uniwersytecie, w roku akademickim 1996/97 prowadził wykłady w sekcji turyńskiej Wydziału Teologicznego naszego uniwersytetu. 26marca 2004 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego przy Katedrze Pisma świętego (Starego Testamentu) na wydziale teologii w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Kompetencja ks. Andrzeja jako naukowca i wykładowcy nauk biblijnych jest udokumentowana licznymi artykułami oraz publikacjami napisanymi przez niego samego lub które powstały pod jego redakcją.

Aby służyć z głębszą znajomością Słowa Bożego duchowości salezjańskiej i biblijnie rozumieć charyzmat misji Zgromadzenia, utworzył w 1982 r., wraz ze współbraćmi, Międzynarodowe Stowarzyszenie Biblistów Salezjańskich (ABS). W 1993 roku został mianowany przez Księdza Generała sekretarzem tego stowarzyszenia na okres sześciu lat, a w latach 1999-2004 został jego przewodniczącym. Z ogromnym entuzjazmem i kompetencją kierował stowarzyszeniem, o czym świadczą organizowane przez niego liczne sympozja międzynarodowe, jak np., IV (od 27 sierpnia do 3 września1999 r.) w Cremisan na temat: „Słowo Boże i formacja salezjańska” i ostatnie V (które trwało od 27 grudnia 2004 r., do 3 stycznia 2005 r.), w Krakowie na temat: „Lectio divina i życie salezjańskie”.

Jego zainteresowania były zwrócone również ku archeologii. Już w latach 1975-1976 brał udział w wykopaliskach w Ziemi świętej. Skoncentrował się w szczególności na miejscowości Beit Gemal, gdzie w 1986 r., rozpoczął pierwsze prace badawcze.

Kierował następnie wielokrotnie pracami wykopaliskowymi, prowadzonymi najczęściej czasie wakacji poświęcając się z ogromną pasją eksplorowaniu stanowisk archeologicznych w starożytnej miejscowości Khirbet Fattir-Beit Gemal, miejscu, gdzie według tradycji miało zostać złożone ciało św. Szczepana męczennika. Rezultaty tych badań można znaleźć w książkach oraz różnych artykułach zamieszczonych w biuletynie Stowarzyszenia Biblistów Salezjańskich.

Ks. Andrzej Strus przeżył swoje powołanie salezjańskie i kapłańskie jako wykładowca, wychowawca, formator i duszpasterz. Był współbratem o bezkompromisowej wierze, solidnej i dającej świadectwo duchowości, mocno utożsamiony ze swoim powołaniem, w pełni oddany specyficznej misji, co było widoczne zwłaszcza w jego obowiązkach akademickich. Jako naukowiec i wykładowca był zawsze gotowy podjąć się wszelkich obowiązków o jakie go proszono. Przekonany, że „praca jest uzewnętrznieniem miłości” oddał się z ogromna pasją i roztropnością różnym obowiązkom jakie Opatrzność postawiła na jego drodze. Wykładowca w centrach formacyjnych i naukowych w Polsce, kierownik studiów i profesor w Cremisan, profesor w Lubumbashi, w Turynie i w Rzymie, odznaczał się wiedzą i kompetencją.

Studenci wspominają ks. Andrzeja jako eksperta i doskonale przygotowanego profesora, uprzejmego, serdecznego i zawsze gotowego do pomocy, by swoim doświadczeniem wprowadzać w misterium Słowa Bożego. Charakteryzowały go powaga naukowa, odpowiedzialność dydaktyczna, podejście formacyjne i duchowe. Chętnie odpowiadał na prośby o posługę duszpasterską w parafiach, w grupach apostolskich i wspólnotach zakonnych. Ks. Andrzej realizował motto salezjańskie „Da mihi animas” będąc w pełni do dyspozycji Zgromadzenia, które zawsze mogło liczyć na jego pomoc, zarówno w posłudze duszpasterskiej jak w nauczaniu. Każdy moment życia ma swoją wartość i stanowi punkt odniesienia do tego, co przedkłada się ponad miejsce i czas: ostatecznie do tego, co jest wieczne, to znaczy do Boga.

Odpowiedź na powołanie

W każdej chwili swojego życia ks. Andrzej starał się odpowiedzieć Bogu, który go powołał poprzez znaki czasu, możliwości oraz osoby, które stawiał na jego drodze. Wszystko w życiu człowieka jest drogą ukazywaną i kierowaną przez Ducha świętego, aby było harmonijne i fascynujące jako ludzkie echo boskiej muzyki. Jako kapłan i Salezjanin, ks. Andrzej pozostawił nam przykład życia ściśle związanego ze swoją profesją zakonną. Był wierny życiu, które przepełniała modlitwa i obowiązki zakonne. «Jego pobożność ujawniała się w tradycyjny sposób i była dogłębnie szczera. Dużo czasu spędzał na modlitwie, zwłaszcza na dziękczynieniu po Mszy świętej, podczas którego klęczał przez dłuższy czas.

Ujawniał również znaczną i głęboką pobożność maryjną» (świadectwo ks. A. Giraudo).

Był gorliwy w swojej działalności apostolskiej. Przez wiele lat w soboty i niedziele posługiwał w klinice „Villa Valeria” w Rzymie, a przy ul. Carraresi prowadził konferencje „Mateusz 25” zrzeszającą grupę ludzi świeckich. Podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy pomagał w parafii pod wezwaniem św. Feliksa w Cantalici, w prowincji Rieti, a w czasie wakacji pomagał w parafii w Wernau am Necker w Niemczech. W latach 1980-82 służył pomocą uchodźcom z Polski w parafii Angeli Custodi znajdującej się przy Piazza Sempione w Rzymie.

Dorobek naukowy ks. prof. Andrzeja Strusa SDB

 • Rozprawa doktorska: Nomen-Omen. Poétique sonore dans le Pentateuque et les Livres historiques, Pontificio Istituto Biblico, Facoltà Biblica, Roma 1976

Publikacje książkowe

 1. Nomen-Omen. Stylistique des noms propres dans le Pentateuque, Rome 1978 (Analecta Biblica, 82)
 2. Bet Gemal. Pathway to the Tradition of Saints Stephen and Gamaliel, Roma 2000
 3. ntyb lmswrt hqdwsym stpn wgmly’l (ed. angielska i hebrajska), Roma 2001
 4. Khirbet Fattir – Bet Gemal. Two Acient Jewish and Christian Sites in Israel, Roma 2003

Książki pod jego redakcją

 1. Bosco T., Spełniony sen, tłum. i adapat. pod red. A. Strusa, Rzym 1979.
 2. Schöekel L. A., Słowo natchnione, tłum. A. Malawski, red. nauk. A. Strus, Kraków 1983
 3. Maria nella sua terra, a cura di A. Strus, Cremisan 1989
 4. Inculturazione e formazione salesiana. Dossier dell’Incontro di Roma, 12-17 settembre 1983, a cura di A. Amato e A. Strus, Roma 1984
 5. Tra giudaismo e cristianesimo. Qumran, giudeocristiani, a cura di A. Strus, Roma 1995
 6. Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, a cura di A. Strus, R. Blatnicky, Roma 1998
 7. La tua Parola e luce sul mio cammino. Atti del 4. convegno mondiale ABS su Parola di Dio e formazione salesiana, Cremisan, 23 ago.-2 sett. 1999, Roma 2000
 8. Parola di Dio e comunita religiosa, a cura di A. Strus e R. Vicent, Torino 2003
 9. Strus A., Picca J., La Bibbia nel suo ambiente. Introduzione alla Sacra Scrittura, Roma 200368

Publikacje w drukach zwartych

 1. Śpiewajcie nam pieśni Syjonu. Księga Psalmów, [w:] Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 7: Pieśni Izraela, Warszawa 1988
 2. Wstań, wołaj po nocach! Księga Lamentacji, [w:] Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 8: Prorocy Izraela, Warszawa 1989
 3. Morte e vita dell’aldilà nell’Antico Testamento, [w:] Il mistero dell’aldila, a cura di E. Quarello, Roma 1979, s. 37-55 (Biblioteca di scienze religiose, 21)
 4. Una catechesi sull’Esodo. Il Deuteronomio, [w:] Un Dio che libera. Studi sull’Antico Testamento, a cura di M. Cimosa e F. Mosetto, Torino 1982, s. 162-178
 5. “Géraséniens” dans la tradition synoptique. Jalon topographique ou omen onomastique?, [w:] El mistero de la Palabra, Valencia-Madrid 1983, s. 283-301
 6. Interprétation des noms propres dans les oracles contre les nations, [w:] Congress Volume. Salamanca 1983, Leiden 1985, s. 272-285 (Supplements to Vetus Testamentum, 36)
 7. Biblijne podstawy tytułu ‘Wspomożycielka’ nadawanego Matce Zbawiciela, [w:] Maryja Wspomożenie Wiernych. Studium dogmatyczno-historyczne, praca zbiorowa pod red. S. Prusia, Warszawa 1986, s. 15-92.
 8. Wiara w macierzyńską pomoc Maryi w okresie poprzedzającym sobór efeski, [w:] Maryja Wspomożenie Wiernych. Studium dogmatyczno-historyczne, praca zbiorowa pod red. S. Prusia, Warszawa 1986, s. 93-121
 9. Santuari mariani in Palestina nel periodo bizantino, [w:] Maria nella sua terra, a cura di A. Strus, Cremisan 1989, s. 35-66
 10. Lettura dei testi biblici nell’Enciclica «Redemptoris Mater», [w:] Maria nella sua terra, a cura di A. Strus, Cremisan 1989, s. 149-156
 11. L’educazione alla fede nei Profeti, [w:] AA.VV., Parola di Dio e evangelizzazione dei giovani. Atti del III Convegno Mondiale dell’ABS, Roma 1994, s. 75-108
 12. Satana nel mondo biblico tra reale e immaginario, [w:] La sfida di Beelzebul. Complessità psichica o possessione diabolica?, a cura di E. Fizzotti, Roma 1995, s. 31-54
 13. Ottimismo e gioia, [w:] Parola di Dio e spirito salesiano. Ricerca sulla dimensione biblica delle costituzioni della famiglia salesiana, a cura di J. Bartolome e F. Perrenchio, Torino 1996, s. 283-296
 14. Christiani di origine giudaica: un’esperienza sepolta? Dati archeologici ed apocrifi, [w:] Tragiudaismo e cristianesimo. Qumran, giudeocristiani, a cura di A. Strus, Roma 1995, s. 87-115
 15. «Plenitudo temporis». Cronologia della salvezza in Gal 4, 4, [w:] Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban, a cura di A. Strus, R. Blatnicky, Roma 1998, ss. 57-84
 16. An ancient Jewish Calendar in Jewish-Christian Apocriphon on St. Stephen, [w:] Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, July 29-August 5, 1997, proceedings ed. R. Margolin, Jerusalem 1999
 17. Calendric Aspects in a Recently Discovered Jewish-Christian Apocryphon, [w:] Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, July 29-August 5, 1997, proceedings ed. R. Margolin, Jerusalem 1999
 18. Transformations sociales et religieuses en Judée au temps des Hasmonéens (IIème. Ier siècles av. J. C.) d’après un témoignage archéologique, [w:] Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean Basin. Proceedings, ed. A. Guarino, Paris 2000, s. 203-211
 19. Wyznanie win i nadzieja wygnańców. Księga Barucha, [w:] Wprowadzenie w myśl i wezwanie  Ksiąg biblijnych, t. 5: Wielki świat starotestamentalnych proroków, Warszawa 20012, s. 130-150
 20. Il Corpo del Signore – il cibo della vita (Gv 6, 24-59), [w:] L’Eucaristia nel vissuto dei giovani, a cura di P. Carlotti, M. Maritano, Roma 2002, s. 157-175 (Biblioteca di Scienze Religiose, 175)
 21. Fattir (Khirbet), [w:] Archaeological encyclopedia of the Holy Land, ed. by A. Negev and S. Gibson, New York-London 2001
 22. Jiljil (Khirbet el-; Beit Jimal), [w:] Archaeological encyclopedia of the Holy Land, ed. By A. Negev and S. Gibson, New York-London 2001
 23. Deuteronomio – un libro per comprendere una comunità, [w:] Parola di Dio e comunita religiosa, a cura di A. Strus e R. Vicent, Torino 2003, s. 31-45
 24. Bet Gemal and the Byzantine Tradition regarding St. Stephen, [w:] Ecce ascendimus Jerosolymam (Lc 18,31). Miscellanea di studi offerti per il 75. dello Studentato teologico salesiano
 25. in Terra Santa e il centenario dell›Ispettoria salesiana del Medio Oriente, a cura di F. Mosetto, Roma 2003, s. 399-418 (Biblioteca di Scienze Religiose, 184)
 26. Je passerai mon anneau à ta narine (Is 37,29). Isaïe et l’impèrialisme de l’Assyrie, [w:] Foi et politique dans la Bible. Actes des premières Journées Bibliques de Lubumbashi. 25-27 février 2003, Lubumbashi 2004, s. 37-59

Artykuły

 1. Mc 9,33-37. Problema dell’autenticità e dell’interpretazione, „Rivista Biblica Italiana” 20 (1972), s. 589-619
 2. Funkcja obrazu w przekazie biblijnym: obraz winnicy w Iz 5,1-7, „Studia Theologica  Varsaviensia” 15 (1977), s. 25-53
 3. Etymologie des noms propres dans Gen 29,32-30,24: valeurs littéraires et fonctionnelles, „Salesianum” 40 (1978), s. 57-72
 4. La poétique sonore des récits de la Génèse, „Biblica” 60 (1979), s. 1-22
 5. Kochanowskiego interpretacja Psalmów, „W Drodze” 35 (1980), s. 25-31
 6. Salmo 122: Canto al nombre de Jerusalén, “Biblica” 61 (1980) 234-250
 7. Pucka Katecheza o Abrahamu. Post 12-25, „Katecheza” 3 (1981), s. 52-59
 8. Geremia – Profeta di preghiera e di intercessione, „Salesianum” 43 (1981), s. 531-550
 9. Cristo, Liberatore dell’uomo nella catechesi di Pietro, secondo Mc 5,1-20, „Salesianum” 44 (1982), s. 35-60
 10. Una tomba del primo periodo romano sul Monte Oliveto, „Liber Annuus” 32 (1982), s. 335-354
 11. Jeden Bóg – jedno Słowo – jedno Pismo, „Ateneum Kapłańskie” 442 (1982), s. 414-428
 12. Jeremiasz – prorok modlitwy za swój naród, „Collectanea Theologica” 52 (1982), s. 35-56
 13. Magnificat – hymnem Matki ubogich, „Seminare” 6 (1983), s. 315-330
 14. Legenda, tradycja i historia o zaśnięciu i wniebowzięciu NMP, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37 (1984), s. 127-139
 15. Historia Józefa – „podręcznikiem” wychowania młodego Izraelity, „Seminare” 7 (1985), s. 5-27
 16. Una liberazione dall’alto. Rilettura dell’Esodo, „Parole di Vita” 2 (1986), s. 84-93
 17. Rozwój proroctwa o Emmanuelu jako przykład hermeneutyki w Starym Testamencie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 39 (1986), s. 197-211
 18. La crypte de l’église bizantyne à Beit-Jimal, „Liber Annuus” 38 (1988), s. 277-285
 19. Beit-Gemal può essere il luogo di sepoltura di Santo Stefano?, „Salesianum” 54 (1992),
 20. s. 1-26
 21. Une installation agricole à ‘Ain Fattir, „Revue Biblique” 99 (1992), s. 425-439
 22. Una ricerca storica sulla Passione di Gesù e l’esegesi biblica oggi, „Salesianum” 55 (1993), s. 725-738
 23. La storia di Giuseppe Egiziano – esempio dell’educazione alla sapienza, „Parole di Vita” 40 (1995), s. 3-9
 24. L’isopséphie des abréviations byzantines: une solution pour une inscription de Kh. Ain Fattir, „Révue Biblique” 102 (1995), s. 242-254
 25. La Passione di Santo Stefano in due manoscritti greci, „Salesianum” 58 (1996), s. 21-61 L’origine de l’apocryphe grec de la Passion de S. Etienne: à propos d’un texte des deux manuscrits récemment publiés, „Ephemerides Liturgicae” 113 (1998), s. 18-57
 26. Una haggada familiare sulla passione e morte di S. Stefano Protomartire, “Salesianum” 60 (1998), s. 81-96

Artykuły Popularne

 1. Ja wierzę w Chrystusa, „Tygodnik Powszechny” 1974
 2. Abyście się wzajemnie miłowali, „Tygodnik Powszechny” 1981
 3. Medżugorie – miejsce spotkania Boga z ludźmi, „Tygodnik Powszechny” 1985
 4. Prośmy o pokój dla Jerozolimy, „Tygodnik Powszechny” 1988
 5. Il XXV dell’Istituto teologico salesiano di Ląd, “L’Osservatore Romano” (9 kwietnia 1978)
 6. 200.000 polacchi per la Madonna di Różanystok, “Bollettino Salesiano” 1981
 7. Tydzień duchowości salezjańskiej, „Nostra” 28 (1973), s. 2-5
 8. Noc Narodzenia w Betlejem, „Nostra” 29 (1974), s. 60-62
 9. Struktura życia zakonnego na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, „Nostra” 30 (1975), s. 28-31
 10. Teologia wobec aktualnych problemów Kościoła, „Nostra” 32 (1977), s. 25-33
 11. Salezjańskie odczytanie znaków czasu. Refleksja pokapitulna, „Nostra” 4 (1978), s. 1-6
 12. Aktualne walory katechezy patrystycznej, „Nostra” 10 (1978), s. 37-39
 13. Duchowość ewangeliczna w formacji salezjańskiej, „Nostra” 3 (1979), s. 1-13
 14. Pierwszy światowy Kongres Biblistów Salezjańskich, „Nostra” 12 (1982), s. 33-36
 15. Kapituła Generalna XXII trwa…, „Nostra” 3 (1984), s. 1-8
 16. Dobiegając do mety, „Nostra” 5 (1984), s. 9-16
 17. Mentorella – Madonna dwóch papieży, „Nostra” 11 (1984), s. 44-49
 18. Medżugorie. Miejsce spotkania Boga z ludźmi, „Nostra” 5 (1985), s. 4-15; 6 (1985), s. 7-20

W przyszłości uzupełnimy wpis o wspomnienia bliskich oraz zdjęcia ilustrujące życie ks. Andrzeja.

Zostaw komentarz

* Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej